Kockengen Waterproof: overschrijding van € 3.297.000,-

maandag 26 november 2018 10.42 uur | laatst gewijzigd: maandag 26 november 2018 10.44 uur | auteur: Robbert Oelp

De kosten voor het project Kockengen Waterproof vallen hoger uit dat verwacht. Reden zijn onverwachte / extra kosten voor omleggen huisaansluitingen van Lockhorstweg, bodemsanering Schoenmakersweg en bestaande asfalvaltverharding dikker dan verwacht. Ondanks de tegenvaller verwacht het college het bedrag op te kunnen vangen binnen het totaalkrediet.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Door in volgende fasen slim aan te besteden en waar mogelijk door het combineren van werkzaamheden kan aanbestedingsvoordeel worden behaald. Door onderzoek en ervaringen uit voorgaande fasen wordt dit betrokken bij de werkzaamheden in de volgende fasen. Hierdoor verwachten wij minder tot geen onvoorziene werkzaamheden.'

Daarnaast verwacht het college financieel in te lopen omdat deel van toekomstige werkzaamheden al zijn uitgevoerd: 'Er wordt verwacht dat de overschrijding die is ontstaan omdat werkzaamheden uit toekomstige fasen eerder zijn uitgevoerd, worden ingelopen bij de uitvoering van de toekomstige fasen waarop deze kosten betrekking hebben.'

Kockengen Waterproof vormt een meerjarig programma waarin gemeente Stichtse Vecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en provincie Utrecht in overleg met bewoners oplossingen ontwikkelen en uitvoeren voor de verzakkingsproblematiek in het dorp en aanliggende polder.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES