Klimaattop: een klimaatbestendige regio maken we sámen

vrijdag 30 november 2018 13.02 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 30 november 2018 13.05 uur | auteur: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Foto: Peter van Aalst

Op 28 november 2018 vond bij het KNMI een Klimaattop plaats met bestuurders van 14 gemeenten in het zuiden en westen van de provincie Utrecht, van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de provincie Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht. Aanleiding zijn de veranderingen in het klimaat en wat we als regio Utrecht hier aan gaan doen.

Samenwerken aan klimaatadaptatie
Hoosbuien in 2014 en 2016 en langdurige droogte in 2018 laten zien dat het klimaat veel impact heeft op ons leven. Voorspellingen voor 2050 openbaren zich vandaag. Het KNMI onderzocht voor het waterschap, de provincie en de 14 gemeenten de klimaatverandering in de regio Utrecht. Tijdens de Klimaattop onthulde de KNMI de onderzoeksresultaten in een digitaal magazine. Bekijk dit magazine op www.hdsr.nl/knmi. Op de Klimaattop is afgesproken te werken aan een gezamenlijke overeenkomst. De inhoud hiervan moet leiden tot een gebied dat uiterlijk in 2050 klimaatbestendig is.

Werk aan de winkel
Nederland, en dus ook de regio Utrecht, staat voor grote uitdagingen: klimaatverandering met extremer weer, energietransitie, een grote bouwopgave, veranderingen in mobiliteit, voortgaande bodemdaling, overgang naar circulaire economie en herstel van biodiversiteit. Er is een grote ruimtelijke samenhang tussen die uitdagingen. Die moet er dus ook zijn in de aanpak daarvan. Daar willen we samen met andere partijen en de bewoners in het gebied mee aan de slag. Het is een kans om de regio zowel toekomstbestendig als aantrekkelijk te maken. De uitdagingen kunnen worden gezien als de grote ‘verbouwing van Nederland’ en daarmee onze regio.

Afspraken
Op grond van landelijke afspraken uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie zochten de overheden afgelopen tijd uit wat klimaatverandering voor de regio Utrecht betekent. Aan de hand van de zogeheten ‘klimaatstresstest’ zijn de kwetsbaarheid van en de risico’s voor de regio Utrecht in kaart gebracht. We weten niet precies wat de toekomst ons brengt, wel weten we dat als we ons land economisch gezond willen houden, daarvoor ingrijpende stappen nodig zijn.

Wie doet mee?
Niet alleen overheden moeten aan de slag. Ook bedrijven, instellingen en inwoners moeten dit gaan doen. We nodigen daarom coöperaties, initiatiefgroepen, duurzaamheidsplatforms, dorpsraden, inwoners, projectontwikkelaars, de regionale grond-, weg- en waterbouwsector, aannemers, hoveniers, scholen, corporaties, kerken, nutsbedrijven, zorginstellingen, banken, verzekeraars en iedereen die zich aangesproken voelt van harte uit met eigen ideeën en initiatieven te komen. Zo maken we sámen ons gebied klimaat- en waterbestendig.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES