Pvda: 'Bijzonder jammer dat de betrokkenheid van kinderen komt te vervallen'

vrijdag 30 november 2018 13.32 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 30 november 2018 13.34 uur | auteur: Robbert Oelp

Met ingang van januari 2020 komt de traditionele kerstboominzameling te vervallen. Het college heeft besloten om de aanpak te veranderen. Er is minder interesse vanuit de jeugd om kerstbomen in te zamelen. De fractie van de PvdA vindt de keuze teleurstellend en stelt prangende vragen aan het college.

Gemeente Stichtse Vecht in een raadsbrief aan raadsleden: 'We zien al jaren een dalende tendens. Ondanks dat we beseffen dat een jarenlange traditie verloren gaat, is besloten om de arbeidsintensieve werkwijze te veranderen in een werkwijze die past bij onze duurzame gemeente.' Afvalinzamelaar SUEZ gaat voortaan de kerstbomen 'huis aan huis' inzamelen. Daar wordt in 2019 al mee gestart.

PvdA: 'Consequentie van de nieuwe manier van inzamelen is dat het inzamelen van kerstbomen door kinderen tot 16 jaar komt te vervallen. Hiermee komt een einde aan een decennialange traditie in onze gemeente waarbij kinderen actief een rol spelen bij de kerstboominzameling en hiermee bij hun eigen buurt. De fractie van de PvdA Stichtse Vecht vindt het bijzonder jammer dat de betrokkenheid van kinderen bij hun woon/ leefomgeving hiermee zou komen te vervallen.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES