Verzet tegen bestemmingsplan Bisonspoor

woensdag 05 december 2018 10.17 uur | laatst gewijzigd: woensdag 05 december 2018 12.18 uur | auteur: Jan Van Dam
Foto: Jan Van Dam

In de commissie Fysiek Domein is dinsdag vier december de herontwikkeling van de parkeerplaatsen P2, parkeergarage P2 inclusief het servicestation, en P3 de parkeerplaats achter de Hema besproken. Twaalf insprekers hadden zich gemeld om over dit onderwerp hun mening weer te geven. Acht januari is het vervolg van deze commissiebehandeling gepland. Op hoofdlijnen betekent de herontwikkeling voor locatie P2: een appartementencomplex voor maximaal 360 (zorg) woningen waarvan veertien procent sociale woningbouw, met commerciële en zorgvoorziening, parkeergarage, een hoogte van maximaal achtentwintig meter met de mogelijkheid tot twee hoogteaccenten van maximaal zestig en zeventig meter hoogte. Op de locatie van het servicestation is gepland een politiebureau en zorgwoningen. De hoogte krijgt een maximum van vijfentwintig meter. Voor locatie P3 maximaal honderd zorgwoningen, een laad- en losdock voor het winkelcentrum, met een maximale bouwhoogte van zevenentwintig meter.

Meeste van de insprekers was, om diverse redenen, niet blij met de plannen de locaties P2 en P3 te herontwikkelen. Inspreker Laurens van Oostrum is bang dat de commissie het groene licht geeft aan bouw van een 60 tot 70 meter hoog gebouw. Van Oostrum vraagt zich af of de hele strook tussen Maarssen en Breukelen moet worden volgebouwd. De heer Jonker laat namens de wijkcommissie Bisonspoor weten dat er behoefte is aan een gezondheidscentrum en een laagdrempelige ontmoetingsruimte. Ook de communicatie met de bewoners is volgens Jonker beneden alle peil. “Niets is bij de bouw en opening van de nieuwe parkeergarage gegaan als met de bewoners is gecommuniceerd. “Merkt hij op. “Maarssen is een dorp, geen stad” laat hij tot slot de commissieleden weten. Volgens de heer Van Helm past hoogbouw zoals is voorgesteld niet in Maarssenbroek, dat zie volgens Van Helm alleen in grote steden. Ook vraagt Van Helm zich af wie er in die torens gaan wonen, zijn dat mensen uit Maarssen of mensen van buiten de gemeente. Meerdere inwoners zijn van mening dat de communicatie met inwoners te wensen over laat. Jack Ruibing voorzitter van Maarssens Overlag Leefklimaat(MOL), zegt namens de MOL bedenkingen te hebben tegen het plan. Volgens Ruibing kan het intensief bouwen op de schaarse nog open terreinen direct tot gevolg hebben dat het verkeer verder vastloopt. Ruibing zegt verder dat er een parkeerprobleem ontstaat omdat er, volgens het MOL, voor de woningen op P2 onvoldoende rekening wordt gehouden met de gemeenschappelijke eisen zoals gemeentelijke parkeernomen en realisering van de nodige parkeerplaatsen op eigen terrein. De heer Krommert wijst namens de bewoners van het Safarigebouw op het tekort aan parkeerplaatsen voor de bewoners van het Safari gebouw doordat allerlei bezoekers van Bisonspoor, maar ook forensen hun auto bij Safarigebouw parkeren. Krommert stelt voor een blauwe zone te realiseren en bewoners van Safari een ontzegging te geven. Eigenaar van het Shopping Center, Winter Trust, ziet voornamelijk positieve punten: “We moeten de concurrentie met omliggende winkelcentra, zoals het centrum in Leidse Rijn niet uit het oog verliezen” laat Friso de Jong namens de eigenaar weten. Ook voorzitter van de winkeliersvereniging Bisonspoor Ad Oostendien, ziet voordelen voor de winkeliers in Bisonspoor: “Meer woningen betekent voor de winkeliers meer klanten.” 8 januari is het tweede gedeelte van de commissievergadering waarin de commissieleden met elkaar in debat kunnen. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES