Bestemmingsplan Straatweg 66 Breukelen vastgesteld

donderdag 06 december 2018 07.44 uur | laatst gewijzigd: donderdag 06 december 2018 12.14 uur | auteur: Robbert Oelp

Op 20 november is door de raad van Stichtse Vecht het bestemmingsplan 'Straatweg 66' Breukelen vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 7 december tot en met donderdag 17 januari 2019 ter inzage. Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het perceel van een kantoorfunctie naar een woongebied. Het kantoorpand zal worden gesloopt en in totaal zullen er 29 woningen worden gerealiseerd. Er is ruimte voor 15 grondgebonden woningen, 14 appartementen en een “Koetshuis”. In het “Koetshuis” zijn zowel kantoren als kleinschalige bedrijven mogelijk. Van de 14 appartementen zullen 9 appartementen in de categorie sociale sector vallen.

Inzien
U kunt het vastgestelde bestemmingsplan “Straatweg 66” met ingang van vrijdag 7 december 2018 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (kenmerk: NL.IMRO.1904.BPStraatweg66BKL-VG01) en vanaf dezelfde datum, zonder afspraak, inzien in de kast van het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer H. Steutel of de heer J. Broeke (tel 14 03 46).

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES