College overweegt genomen besluit kerstbomeninzameling terug te draaien

donderdag 06 december 2018 18.25 uur | laatst gewijzigd: donderdag 06 december 2018 18.28 uur | auteur: Robbert Oelp

In een officiële reactie geeft het college van B&W aan zich aangesproken te voelen door de vele reacties die gaan over de intentie om de kerstboominzameling anders te organiseren: 'Nadrukkelijk laten we weten dat we de kerstbomeninzameling in 2019 als een overgangsjaar zien. Wij laten ons graag overtuigen als de voorgestelde nieuwe werkwijze niet wordt gedragen door het merendeel van de samenleving. De komende kerstbomeninzameling zal begin 2019 worden geëvalueerd hetgeen kan leiden tot wijziging van het eerder genomen besluit.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES