Eigen bijdrage MOL: 'Enkele bezwaren tegen het bestemmingsplan Bisonspoor P2 en P3'

zondag 09 december 2018 16.22 uur | laatst gewijzigd: zondag 09 december 2018 15.31 uur | auteur: MOL

Dit bestemmingsplan omvat een groot appartementencomplex op de plek van de parkeergarage P2, een overkapping van het parkeerterrein achter de Hema en daarop 100 zorgwoningen plus een zorgcentrum, en totaal 4000 m2 commerciële ruimte. Verder maakt het plan het mogelijk op de plek van de garage ook woningen en een politiepost te bouwen. De belangrijkste bezwaren van het MOL tegen deze plannen zijn: 'Het bouwvolume is te groot in verhouding tot de beschikbare ruimte. Dit komt het leefklimaat in en rond Bisonspoor bepaald niet ten goede. Daarnaast worden er te weinig parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd en de gemeentelijke parkeerregels worden niet goed toegepast. Daardoor dreigt een groot parkeerprobleem.'

Wat punt 1 betreft is het toegestane bouwvolume volgens het MOL, zeker op P2, te groot in verhouding tot de beschikbare ruimte. Er komt, als men het zo mag zeggen teveel steen en er blijft verhoudingsgewijs te weinig open ruimte over in de wijk. Intensief bouwen op de schaarse nog open terreinen kan indirect tot gevolg hebben dat het verkeer nog verder vast loopt. De wegen in Maarssenbroek zijn hier niet op berekend en uitbreiding van het wegennet lijkt onmogelijk. Intensief bouwen moet onherroepelijk leiden tot een tekort aan voorzieningen voor onder andere onderwijs, sport en cultuur.

Punt 2. Er dreigen grote parkeerproblemen.
Door uitvoering van dit bestemmingsplan dreigt er een parkeerprobleem te ontstaan omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met de gemeentelijke parkeervoorschriften. Die parkeervoorschriften kun je samenvatten als: bij nieuwbouw op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen aanleggen volgens de gemeentelijke parkeernormen. Aan deze eisen wordt in dit plan niet voldaan. In de eerste plaats wordt aan het begrip eigen terrein in de  planvoorschriften nu een bijzondere, en afwijkende betekenis gegeven. De nieuwe parkeergarage wordt bestempeld als eigen terrein voor heel Bisonspoor. De nieuwe parkeergarage moet dus de parkeerbehoefte voor alle bestaande en nieuwe projecten van Winter Trust opvangen. Pas als daarin onvoldoende ruimte is, moet aanvullend op eigen terrein (de bouwplaats) aanvullend parkeergelegenheid worden aangelegd. Dit is nu precies de omgekeerde weg. Tot dusver wordt, zoals de parkeerverordening ook eist, uitgegaan van de plicht voldoende parkeerplaatsen op de bouwplaats aan te leggen. Is dit onmogelijk dan wordt de omgevingsvergunning geweigerd of in zeer bijzondere gevallen een andere oplossing gezocht om te voorkomen dat nieuwe parkeerbehoefte wordt afgewenteld op openbaar, gemeentelijk terrein.

Op dit moment kan nog niet worden overzien welke behoefte de parkeergarage uiteindelijk moet opvangen. Deze garage heeft circa 125 plaatsen meer dan de oude P1 en P2 samen, maar er vervallen ook bijna evenveel bestaande plaatsen op openbaar terrein binnen Bisonspoor. Wel worden er 200 parkeerplaatsen bij de geplande 350 woningen met commerciële ruimte op de plek van P2 aangelegd, maar de genormaliseerde behoefte vanuit dit planonderdeel is op grond van de parkeernormen al ruimschoots 500 parkeerplaatsen. Daarnaast worden in het plan Bisonspoor P2 en P3 voor een deel te lage parkeernormen toegepast. Onnodig te zeggen dat je grote parkeerproblemen in- en rond Bisonspoor kunt verwachten als op men op deze afwijkende manier de groeiende parkeerbehoefte wil oplossen. De enige grote openbare parkeerplaats die volgens de plannen van Winter Trust over blijft is die bij “Safari”. Wij verwachten dat diverse bewoners zullen proberen hun auto in de buurt van hun huis te stallen in plaats van te kiezen voor een plek in de nieuwe, onbewaakte parkeergarage. De gevolgen laten zich raden. De eerste tekenen van een parkeertekort op openbaar terrein zijn intussen al merkbaar.

Bewonersplaatsen in omliggende wijken worden in toenemende mate bezet door mensen voor wie die plaatsen niet zijn bedoeld. Daarom is het zo belangrijk de eigen gemeentelijke parkeerregels correct toe te passen en te eisen dat bij nieuwbouw voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein worden aangelegd. In de vergadering van de commissie fysiek domein van dinsdag 4 december heeft het MOL gebruik gemaakt van de mogelijkheid in te spreken en via de voorzitter dit probleem aan de orde gesteld.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES