Ruimere winkelopenstelling op zondag

donderdag 13 december 2018 15.16 uur | laatst gewijzigd: donderdag 13 december 2018 14.19 uur | auteur: Robbert Oelp

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de Winkeltijdenverordening zodanig aan te passen, dat alle winkels in de gemeente elke zondag open mogen van 10.00 tot 20.00 uur. Het is aan de ondernemers zelf of zij van deze mogelijkheid gebruik willen maken. Met de verruiming van de winkeltijden komt het college tegemoet aan de wensen van veel ondernemers. (Archieffoto ter illustratie)

Het college had al in het Collegewerkprogramma aangekondigd een liberaal beleid te willen voeren ten aanzien van winkelopeningstijden. Het raadsvoorstel is hier de uitwerking van. Het doel van de verruiming van de winkeltijden is winkeliers meer mogelijkheden te geven hun openingstijden, ook op zondag, optimaal af te stemmen op de behoeften van de klant. In het raadsvoorstel zijn drie opties opgenomen:

* Optie A: openingstijden van 10.00 tot 18.00 uur
* Optie B: openingstijden van 10.00 tot 20.00 uur
* Optie C: openingstijden van 12.00 tot 20.00 uur
Het college heeft een voorkeur voor optie B.

Het college streeft naar een gunstig ondernemersklimaat, daar past dit voorstel in. Winkeliers kunnen zo beter concurreren met winkels in omliggende gemeenten. Een zo ruim mogelijke openstelling heeft als voordelen dat er geen ontheffingen meer nodig zijn en dat verkeersdrukte en parkeren zich spreiden. Het is natuurlijk aan een ondernemer of hij of zij wel of niet gebruikmaakt van deze mogelijkheid tot ruimere openstelling.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES