Geen besluit maar verder onderzoek naar bouwplan Maarssen-Dorp

woensdag 19 december 2018 09.18 uur | laatst gewijzigd: woensdag 19 december 2018 09.27 uur | auteur: Robbert Oelp

Op een perceel achter de Gageldijk is eerder een kassencomplex gesloopt. Het vorige college ging akkoord om op basis van de provinciale 'Ruimte voor Ruimte regeling' in ruil voor de sloop van het kassencomplex één compensatiewoning terug te bouwen. Het huidige college besloot geen groen licht te geven voor het bestemmingsplan. In plaats van een besluit over het plan wil de gemeenteraad van Stichtse Vecht nu eerst conclusies van een onafhankelijk onderzoek afwachten.

De politiek heeft zorgen over de handelswijze van de gemeente. Op initiatief van Streekbelangen besloot de meerderheid van de gemeenteraad eerst conclusies van een onafhankelijk onderzoek af te wachten. Portefeulliehouder Ruimtelijke Ordening van Dort heeft het dossier voorafgaande aan de concrete besluitvorming overgedragen aan wethouder Klomps. Van Dort woonde eerder in de nabijheid van het bouwplan. De gemeente concludeerde - dat gezien de afstand van de woning tot aan de bouwlocatie en aanstaande verhuizing - dat er geen sprake was van belangenverstrengeling. Het college is eerder tot de conclusie gekomen dat het niet noodzakelijk was dat wethouder van Dort zich van de besluitvorming zou onttrekken. Tijdens het collegebesluit heeft ze dan ook meegestemd. In het licht van de eerder door de raad weggestuurde wethouder van Liempdt, wil de meerderheid van de raad een onafhankelijk onderzoek. Diverse omwonenden zijn tegen de bouw van het huis.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES