Regionieuws: Detailhandel Midden-Utrecht komt moeilijk aan personeel

vrijdag 21 december 2018 10.27 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 21 december 2018 10.31 uur | auteur: Persbericht UWV

Het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht blijft dalen. In de sector detailhandel is de arbeidsmark krap. Dat betekent dat er meer nieuwe vacatures zijn en minder werkzoekenden. Hierdoor kunnen werkgevers in deze branche moeilijker aan personeel komen. Werkgevers die hun vacatures lastig kunnen invullen, kunnen zich ook richten op 50-plussers en zij-instromers.

Eind november verstrekte UWV 12.538 WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht. Deze  daling van 290 uitkeringen (-2,3%) ten opzichte van de maand oktober, is veel sterker dan de landelijke daling van 0,9%. Vooral in de sectoren gezondheidszorg, welzijn & cultuur en onderwijs nam het aantal uitkeringen relatief sterk af. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in november 2018 in de regio  Midden-Utrecht met 2,7% iets lager dan het landelijk percentage van 3%. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen met 18,6%, ofwel 2.865 uitkeringen. De procentuele daling was het sterkst zichtbaar in de sectoren landbouw (-33,9%), bouwnijverheid (29,9%) en gezondheidszorg, welzijn & cultuur (-24%).

Aanzienlijk minder WW-uitkeringen in detailhandel
In de regio Midden-Utrecht ontvingen 906 werkzoekenden die afkomstig waren uit de sector detailhandel in november 2018 een WW-uitkering. Dit is bijna 30% minder dan een jaar  eerder. De vooruitzichten voor de sector detailhandel zijn goed. Er is bijvoorbeeld genoeg werk in woonwinkels en bouwmarkten door de aantrekkende huizenmarkt. UWV verwacht dat eind 2019 in de regio Midden-Utrecht het aantal banen in deze sector met 1,9% zal zijn gegroeid tot 44 duizend banen.

Meer nieuwe vacatures voor verkoopmedewerker
Verkoopmedewerker is de belangrijkste functie in de sector detailhandel. Bijna een derde van de mensen in de sector is werkzaam in deze functie. In november 2018 ontvingen 283 werkzoekende verkoopmedewerkers in de regio Midden-Utrecht een WW-uitkering. Een jaar eerder waren dat er nog 449. Dit is een daling van -37%. De sterke toename van nieuwe vacatures voor verkoopmedewerker in de regio heeft hier zeker aan bijgedragen. UWV raamde deze toename tot en met het derde kwartaal van 2018 op 26% in vergelijking met dezelfde periode in 2017. In 2018 ontstonden er in de eerste drie kwartalen van het jaar in totaal 2.600 vacatures voor verkoopmedewerkers.

Kansen voor 50-plussers en zij-instromers
De arbeidsmarkt voor verkoopmedewerkers in de regio Midden-Utrecht is in het derde kwartaal van 2018 ‘zeer krap’ te noemen. Dat wil zeggen dat er relatief veel vacatures zijn ten opzichte van werkzoekenden met dat beroep. De kansen van werkzoekende verkoopmedewerkers zijn hierdoor gunstig. Werkgevers in de sector kunnen wellicht vacatures vervullen door ervaren 50-plus werkzoekenden aan te nemen. Ongeveer de helft van de WW-uitkeringen heeft betrekking op 50-plussers. Tegenwoordig vindt zo’n 42% van deze leeftijdsgroep binnen een jaar een baan. Vorig jaar was dit nog maar 26%. Minder dan een derde van de verkoopmedewerkers in de sector detailhandel is een 45-plusser. Werkgevers kunnen ook meer naar zij-instromers kijken. Zij kunnen met de juiste competenties een geschikte kandidaat zijn voor de openstaande vacatures.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES