Aanbesteding nieuwe raadszaal niet gegund

vrijdag 21 december 2018 11.15 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 21 december 2018 10.11 uur | auteur: Jan Van Dam
Foto: Jan Van Dam

In een besloten commissie van 4 december 2018, is de raadscommissie op de hoogte gesteld van het feit dat er twee inschrijvingen zijn voor de nieuwe raadzaal. De laagste inschrijving met een totaal kostenplaatje van 1.7 mln. euro, betekent een overschrijding van 24 procent. Op basis van een schriftelijke consultatie onder de fracties is gebleken dat er geen meerderheid in de raad is om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van meer dan € 0,3 mln. Het college heeft op basis daarvan besloten om de aanbesteding niet te gunnen.

In december 2017 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 1.416.500 voor de nieuwe raadzaal in het Koetshuis bij Boom en Bosch in Breukelen. De laagste van de twee inschrijvingen liet een overschrijding van 24 procent zien. Om die reden heeft het college van de gemeente Stichtse Vecht besloten de aanbesteding niet te gunnen. Het college heeft de eerder onderzochte scenario’s voor een nieuwe raadzaal nogmaals op een rij gezet en geactualiseerd. In de commissie bestuur en financiën van 15 januari wordt een peiling gehouden over zes alternatieve scenario’s:

 1. Hoofdgebouw Boom en Bosch.

 2. Verbouw en vergroting kantine GAK-gebouw in Maarssen.

 3. Nieuwbouw raadzaal ten noorden van het GAK-gebouw in Maarssen.

 4. Nieuwbouw vergadercentrum ten noorden van GAK-gebouw in Maarssen.

 5. 4-en-1 inrichten als semipermanente raadzaal.

 6. Nieuwbouw of ingrijpende verbouw op kantoren- of bedrijvenlocatie.

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES