Inloopbijeenkomsten nieuwe horecavisie

zondag 23 december 2018 15.32 uur | laatst gewijzigd: zondag 23 december 2018 15.36 uur | auteur: Robbert Oelp

De gemeente Stichte Vecht werkt aan een nieuwe horecavisie: 'De horecavisie is een visie op de commerciële horeca in Stichtse Vecht en vormt de kapstok voor het nieuw te ontwikkelingen beleid.' De gemeente kiest daarbij voor uitbreidingsmogelijkheden op gebiedsniveau. In januari 2019 worden een drietal informatievaonden gehouden.

Wethouder Klomps: 'Door de hoge landschappelijke kwaliteiten, buitenplaatsen en historische kernen kan in onze gemeente meer dan gemiddeld ingesprongen worden op de behoefte aan beleving bij consumenten. Hierbij zijn er vooral kansen voor daghoreca, avondhoreca in de vorm van restaurants en kleinschalige overnachtingsmogelijkheden. Echter niet elk gebied is geschikt voor een bepaalde vorm van horeca. Daarom is gekozen om op gebiedsniveau richting te geven aan de uitbreidingsmogelijkheden op het bestaande areaal. Deze visie op de deelgebieden geeft richting en flexibiliteit maar behoud van de identiteit van de kernen/ gebieden blijft voorop staan.

In januari worden drie inloopbijeenkomsten gehouden om de voorgestelde visie te bespreken met de ondernemers en inwoners van Stichtse Vecht. Dit zal zijn op:

* 14 januari om 19:30 uur Open Hof, Maarssen
* 17 januari om 19:30 uur Boom & Bosch, Breukelen
* 21 januari om 19:30 uur ’t Web, Loenen a/d Vecht

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES