Wij zoeken op korte termijn voor het afdelingsbestuur van Alzheimer Nederland, Westelijk Utrecht een Penningmeester (vrijwilliger).

maandag 04 februari 2019 14.34 uur | laatst gewijzigd: maandag 04 februari 2019 14.34 uur | auteur: Corry Flantua

Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Het afdelingsbestuur bestaat uit 7 personen met elk een specifieke functie zoals: voorzitter, secretaris, portefeuille voorlichting, portefeuille Pr en communicatie, belangenbehartiging, coördinator Alzheimercafés en een algemeen bestuurslid.     

De werkzaamheden zijn:
-Het opstellen van een jaarlijks begroting en exploitatieoverzicht, beheren van de financiële administratie en
 verwerken van declaraties van de vrijwilligers van de afdeling:
-Financiële voortgangsrapportages verzorgen aan bestuur en regio coördinator;
-Gemeentelijke subsidies aanvragen en verantwoorden;
-Het ondersteunen van de coördinatoren van de Alzheimer Cafés bij het werven van fondsen;  

Tijdinvestering
Plusminus 3 tot 4 uur per week.
Het bijwonen van acht bestuursvergaderingen per jaar.

Ben jij
-Vaardig en accuraat in financieel beheer en administratieve handelingen?
-Handig in het werken met de programma’s Word en Excel?
-Iemand met een relevant netwerk of vind je het leuk om een netwerk op te bouwen in je regio?
-Niet bang om gemeenten, fondsen of organisaties aan te schrijven met de vraag om activiteiten in de
 regio financieel te steunen.

Dan zijn we op zoek naar jou!

Wij bieden je
Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering.

Informatie via het Vrijwilligersplein.
Reis- en onkostenvergoeding.  
Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag.
Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox.
Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je Curriculum Vitae.  

Voor deze functie vragen we je om een Verklaring Omtrent Gedrag.

Meer informatie over de afdeling vind je via de volgende link:
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/westelijk-utrecht

Je sollicitatie kun je richten aan Tanja Bergen, secretaris.
Mail: wutrecht@alzheimer-nederland.nl

Wil je meer informatie over deze functie of over het bestuur dan kun je contact opnemen met:
Peter van der Meer, voorzitter  
Telefoon: 06-53577234

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES