Nieuwe raadzaal: Maarssen of kantoren- of bedrijvenlocatie?

donderdag 03 januari 2019 11.52 uur | laatst gewijzigd: donderdag 03 januari 2019 12.14 uur | auteur: Robbert Oelp

De gemeenteraadsvergaderingen worden tijdelijk gehouden in de aula van het 4en1 gebouw in Breukelen. Geen ideale situatie. De politiek discussieert al een flinke tijd over de locatiekeuze voor de 'nieuwe' vergaderzaal. Na een eerdere keuze voor het Koetshuis in Breukelen, blijkt nu dat de kosten zo hoog zijn dat extra investeringen nodig zijn. Er is geen raadsmeerderheid meer voor realisering van de raadzaal in het Koetshuis. Het college gaat opnieuw op zoek naar een nieuwe locatie en zal een eerste peiling nog deze maand onder raadsleden houden. Uit de stukken van het college blijkt dat met name de 'Breukelse' opties afvallen. Daarmee lijkt het erop dat de nieuwe raadzaal in Maarssen wordt gesitueerd of dat er nieuwbouw of ingrijpende verbouw op een kantoren- of bedrijvenlocatie nog een optie is.

Op 19 december 2017 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 1.416.500 voor de nieuwe raadzaal in het Koetshuis bij Boom en Bosch in Breukelen. De prijsaanbieding van de laagste inschrijving ligt royaal boven dit bedrag. De raadsleden zijn zes scenario's voorgelegd:

1. Hoofdgebouw Boom en Bosch.
2. Verbouw en vergroting kantine GAK-gebouw in Maarssen.
3. Nieuwbouw raadzaal ten noorden van het GAK-gebouw in Maarssen.
4. Nieuwbouw vergadercentrum ten noorden van GAK-gebouw in Maarssen.
5. 4-en-1 inrichten als semi-permanente raadzaal.
6. Nieuwbouw of ingrijpende verbouw op kantoren- of bedrijvenlocatie

Opties Breukelen vallen af
Uit de stukken van het college blijkt dat de keuze voor het hoofdgebouw Boom en Bosch geen keuze is. De ruimte voldoet niet aan het plan van eisen, heeft risico op hoge bouwkosten en de monumentencommissie heeft een negatief advies uitgebracht. Ook de huidige locatie (semi-permanente raadzaal in 4en1) wordt niet meer gezien als optie vanwege de steeds volledig opnieuw inrichten van de zaal (technische faciliteiten, opslag meubilair).

Maarssen of nieuwbouw of ingrijpende verbouw op kantoren- of bedrijvenlocatie
Met het wegvallen van twee opties blijven alleen de opties op en rondom het huidige gemeentehuis in Maarssen realistisch: Verbouw / vergroting van de kantine of nieuwbouw raadzaal of nieuwbouw vergadercentrum ten noorden van het gemeentehuis. Een optie in de vorm van nieuwbouw of ingrijpende verbouw op kantoren- of bedrijvenlocatie is ook nog een optie maar lijkt onrealistisch. Het is aannemelijk dat de nieuwe raadszaal een verbinding heeft met een huidig emeentelijke locatie.

Politieke discussie
Tijdens de commissie Sociaal Domein en Bestuur en Financiën van 15 januari 2019 zal de politiek zich buigen op de peilnotitie en de zes door het college aangedragen scenario's bespreken.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES