CDA Stichtse Vecht vraagt om verlaging OZB-tarief voor verenigingen

woensdag 09 januari 2019 07.48 uur | laatst gewijzigd: woensdag 09 januari 2019 06.50 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Het CDA Stichtse Vecht stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijkheden tot het verlagen van het OZB-tarief voor verenigingen en clubs.

De gemeente heeft sinds kort de mogelijkheid niet langer het hoge OZB – tarief voor niet-woningen (lees: bedrijven) in rekening te brengen voor verenigingen, maar het lage OZB-tarief voor woningen. Hiertoe nam de Tweede Kamer eind 2018 het amendement van CDA'er Pieter Omtzigt aan. De CDA fractie van Stichtse Vecht vraagt het college om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit voor 2020 in Stichtse Vecht te realiseren.

Fractievoorzitter Klaas Overbeek licht toe: "Het CDA wil drempels wegnemen en vrijwilligerswerk, in de breedste zin, beter ondersteunen en faciliteren. Van jeugd- en seniorenondersteuning tot vrijwilligerswerk op het gebied van sport, cultuur(historie) en lokale evenementen. Deze organisaties zijn van wezenlijk belang voor de sociale samenhang en gemeenschapszin in onze dorpen. De exploitatielasten van verenigingsgebouwen kunnen behoorlijk op de begroting drukken. Een verlaging van de belasting kan verenigingen ontlasten, zodat de contributie uitgegeven kan worden aan de activiteiten waar verenigingen voor zijn."

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES