VVD wil dat college in gesprek gaat met religieuze organisaties

woensdag 09 januari 2019 08.46 uur | laatst gewijzigd: woensdag 09 januari 2019 08.53 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Als het aan de fractie van de VVD ligt, gaat het college actief met alle personen (bijvoorbeeld evangelische predikanten en voorgangers), religieuze instanties en religieuze organisaties in gesprek. Dit vanwege de commotie rondom de Nasville-verklaring. De partij gaat nog een stap verder en wil dat weigeren van een gesprek invloed kan hebben op het verstrekken van toekomstige gemeentelijke subsidies. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

VVD Stichtse Vecht: ‘Voor de VVD Stichtse Vecht is iedereen in onze gemeente gelijkwaardig, ongeacht afkomst, huidskleur, seksualiteit of levensovertuiging. Om die reden zijn wij er trots op dat in de gemeenteraad onlangs een motie heeft aangenomen om aan de slag te gaan met de acceptatie en veiligheid van LHBTI+. Helaas werd deze week pijnlijk duidelijk dat er ook personen en instanties zijn die de zogenaamde Nashville-verklaring hebben getekend, waarmee honderden reformatorische en evangelische predikanten en voorgangers zich openlijk keren tegen homoseksualiteit en transgenderisme. Wij zijn dan ook trots dat onze gemeente de bezoekers vandaag welkom heet met een roze koek en de tekst ‘Bij ons is iedereen welkom’ en de regenboogvlag fier wappert op Goudestein.’

De VVD wil dat het college in gesprek gaat met religieuze organisaties en weigeren van een gesprek koppelt aan gemeentelijke subsidies: ‘Indien men weigert om een gesprek aan te gaan met de gemeente, bent u dan bereid om dit te laten meewegen bij het verstrekken van toekomstige gemeentelijke subsidies die zij ontvangen?, is de vraag die de partij aan het college stelt. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES