Herontwikkeling Bisonspoor juridisch spel

woensdag 09 januari 2019 13.07 uur | laatst gewijzigd: woensdag 09 januari 2019 12.34 uur | auteur: Jan Van Dam
Foto: Jan Van Dam

Het vervolg van de commissievergadering Fysiek Domein met als agendapunt het vervolg van de herontwikkeling Bisonspoor lijkt te verworden tot een juridisch spel. Meerdere keren werd er een beroep gedaan op de ‘huisjurist’ om vragen en gemaakte afspraken met de ontwikkelaar uit te leggen of de juridische mogelijkheden van voorstellen van commissieleden op haalbaarheid te toetsen. Met als opdracht diverse problemen opnieuw te bestuderen en juridisch gerelateerde onderwerpen uit te zoeken werd wethouder Van Dort belast. Het tweede vervolg van dit agendapunt zal, naar verwachting, in februari plaats vinden.

Als er in het begin van de behandeling door M2000 wordt voorgesteld om het bestemmingsplan P2/P3 te splitsen, begint de discussie over wat de eventuele gevolgen daarvan kunnen zijn. De huisjurist legt, op verzoek van de wethouder, uit dat de Raad het recht heeft te splitsen, maar dat opdrachtgever Winter Trust dan een bepaalde vrijheid krijgt om plannen en afspraken aan te passen. Jos van Nieuwenhuizen (VVD) stelt voor een extern juridisch advies in te winnen, iets wat niet door de gehele commissie wordt gedragen. De sfeer van de vergadering wordt door al de discussies over juridische vraagstukken en de onzekerheid daarover niet beter op. De hoeveelheid inbreng van de voorzitter leidt tot de reactie dat deze erg sfeerbepalend is, en veel druk legt op de commissie. Omtrent de communicatie met bewoners, zet Arjan Kroon(M2000) vraagtekens, gezien de ingediende vragen en opmerkingen van inwoners, bij het verloop van de procedure. Ook Van Nieuwenhoven geeft met enkele voorbeelden aan dat de beantwoording van vragen erg vaag is. Wethouder Van Dort bestrijdt fel de suggestie dat er vragen worden ‘weggewimpeld’. Over de beeldkwaliteit vraagt Maarten van Dijk (PvdA) de hoogte van 70 meter terug te brengen naar de door de wijkcommissies aangegeven hoogte. De VVD wil weten wat er in de commissie wordt vastgesteld. “Elke keer komt men met andere plaatjes, een blok van 27 meter met twee torens van 70 meter blijft een blok van 27 meter” aldus Van Nieuwenhoven. Ook Lokaal Liberaal, Het Vechts Verbond en M2000 vinden 70 meter te hoog. Sjors Nagtegaal (PVV) noemt de antwoorden van het college dubieus en vindt de hoogte van 70 meter niet wenselijk. Zijn vraag hoelang de overlast voor omwonenden gaat duren kon wethouder Van Dort niet beantwoorden, wel dat de aannemer een overlastplan ter beoordeling naar de raad moet verzorgen. Marja van Galen (GroenLinks) is enthousiast en prijst vooral het speelse en luchtige ontwerp van de architect, wel waarschuwt Van Galen ervoor dat er geen rij aan ‘blokkendozen’ komt te staan. Haar partij is van mening dat er naar een wijk met veel diversiteit moet worden gestreefd. Pim van Rossum (CDA) wijst de commissieleden op het feit dat jongeren ook inwoner van Maarssen zijn, en dat veel jongeren hier ook willen blijven wonen. Hij vindt de stap van 70 naar 40 meter wel erg rigoureus. Volgens Van Rossum hoor je alleen maar de negatieve reacties, maar er zijn ook veel inwoners die vóór de bouw zijn. In februari wordt de commissievergadering hervat, daarin wordt over de parkeerproblemen gepraat, en kunnen de juridische vragen en onduidelijkheden worden beantwoord.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES