Koopzondagen en burgerinitiatief 'Atlantische buurt' op agenda commissie

donderdag 10 januari 2019 08.37 uur | laatst gewijzigd: donderdag 10 januari 2019 08.47 uur | auteur: Website Gemeente Stichtse Vecht

Op dinsdag 15 januari wordt in de commissievergadering Fysiek Domein o.a. gesproken over de wijziging van de winkeltijden in Stichtse Vecht. De koopzondagen zijn al geruime tijd onderwerp van discussie in de gemeente. Ondernemers willen graag de mogelijkheid om zelf een keuze te maken ten aanzien van de gewenste openingstijden. Het voorstel voorziet in ruimere openingstijden en een vermindering van de regeldruk. Hierbij zijn drie opties geformuleerd om de keuze aan de raad te laten. (Foto bewonersinitiatief Atlantische buurt).

Burgerinitiatief: "Atlantische Buurt Maarssen”
Ook staat op de agenda het Burgerinitiatief: "Atlantische Buurt Maarssen”. Inwoners van de Atlantische Buurt in Maarssen (het gebied tussen Europalaan en Kennedylaan) hebben een Burgerinitiatief ingediend bij de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft besloten dat het initiatief voldoet en in behandeling zal worden genomen. Hiermee wordt een start gemaakt met het uitwerken van de door het Burgerinitiatief opgestelde eerste visie over de Atlantische Buurt. In deze eerste visie dienen voor de korte en de langere (2030) termijn doelstellingen en concrete plannen te worden opgenomen om te komen tot een samenhangende, toekomstbestendige aanpak van de sociale opgaven, de klimaatopgaven, bouwkundige opgaven en de woonopgaven in de buurt. Daarbij zal worden aangegeven hoe die plannen bijdragen aan de Atlantische buurt Maarssen en hoe die zich verhouden tot het gemeentelijk beleid op het vlak van in elk geval het sociaal domein, klimaat en wonen. Het Burgerinitiatief wordt in twee instanties in de commissie besproken. De eerste commissievergadering bestaat vooral uit het vergaren van informatie. In een tweede commissievergadering (februari 2019) vindt de meningsvorming plaats.

Kom erbij of kijk live mee!
Alle inwoners zijn van harte uitgenodigd op de publieke tribune. De vergadering is ook live te bekijken en terug te zien op www.stichtsevecht.raadsinformatie.nl/live.

Locatie en tijden
Dinsdag 15 januari, 19:30 uur. 
Locatie: gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen.

Inspreken
Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. Wilt u inspreken in een vergadering dan moet u zich vooraf aanmelden bij de griffie. Dat kan tot maandag 14 januari, 12:00 uur. U kunt een e-mail sturen naar griffie@stichtsevecht.nl onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt inspreken. U kunt ook telefonisch contact opnemen via (0346) 25 42 75.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES