Extra praktijkondersteuners jeugd-GGZ in huisartsenpraktijken Loenen en Kockengen

donderdag 10 januari 2019 15.30 uur | laatst gewijzigd: donderdag 10 januari 2019 14.36 uur | auteur: Persbericht gemeente Stichtse Vecht
Foto: Jan Van Dam

Na de huisartsenpraktijken in Maarssen en Breukelen komen ook in de huisartsenpraktijken in Loenen en Kockengen praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg voor kinderen. Het college van B&W heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Ook de huisartsen dragen financieel bij. Door de inzet van praktijkondersteuners worden kinderen sneller en dichter bij huis geholpen. Praktijkondersteuners zijn deskundig zijn op het gebied van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Een praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisarts.

Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig
Wethouder volksgezondheid Hetty Veneklaas: “Sinds 2014 werken er bij de huisartspraktijken in Breukelen en Maarssen al praktijkondersteuners. En met succes. Praktijkondersteuners kunnen vaak al met een paar gesprekken een probleem helpen oplossen. Zo kunnen we voorkomen dat een kind of jongere moet worden doorverwezen naar zware specialistische hulp. Als het nodig is weet de praktijkondersteuner snel een passende zorgaanbieder te vinden. Een kind kan zo sneller en dichter bij huis worden geholpen. Win-win dus. Zo houden we de hulp zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig”.

De praktijkondersteuner
Komt een kind met vage klachten bij de huisarts? Dan kan de praktijkondersteuner de huisarts helpen om het probleem in kaart te brengen. Als dat mogelijk is biedt de praktijkondersteuner zelf lichte ondersteuning. Gaat het om zwaardere problemen? De praktijkondersteuner heeft veel kennis van GGZ-problematiek bij jeugdigen. Hij of zij kan dus goed bepalen welke zorg een kind verder nodig heeft en welke zorgaanbieder die zorg kan bieden. Een kind komt daardoor sneller op de juiste plek terecht.

Praktijkvoorbeeld
De huisarts verwees een meisje door naar de praktijkondersteuner in haar praktijk. Deze zag dat het meisje last had van driftbuien. De praktijkondersteuner bood in enkele gesprekken ondersteuning aan het meisje en haar ouders. Haar ouders lieten achteraf weten: “Ze is helemaal niet boos meer. Het gaat heel goed, ook op school. We kunnen er nu zelf verder mee aan de slag. Meer hulp is niet nodig.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES