Geen lokale MKB-toets voor ondernemers Stichtse Vecht

zondag 13 januari 2019 19.02 uur | laatst gewijzigd: zondag 13 januari 2019 19.08 uur | auteur: Robbert Oelp

In antwoorden op door de VVD gestelde collegevragen, laat de gemeente Stichtse Vecht weten op dit moment niet een specifieke MKB-toets voor Stichtse Vecht te gaan ontwikkelen. De VVD zag een lokale MKB-toets als een mogelijkheid om nieuwe regelgeving voortaan eerst langs de meetlat van MKB-ondernemers te leggen. Gemeente Stichtse Vecht: 'Er is op dit moment nog geen gemeentelijke MKB-toets ontwikkeld. We willen niet per gemeente het wiel uitvinden. Daarnaast wordt in de praktijk al veel aandacht besteed aan deregulering en participatie van ondernemers. Zo worden ondernemers via bijvoorbeeld klankbordgroepen al betrokken bij het opstellen van nieuw beleid en regelgeving. We zetten deze collegeperiode verder in op participatie van ondernemers. Als er een MKB-toets ontwikkeld wordt voor gemeentelijk niveau, bijvoorbeeld door de VNG, staan we er positief tegenover om deze toe te passen in Stichtse Vecht. Uiteraard zal er dan wel kritisch gekeken worden naar de praktische uitvoerbaarheid.' MKB-Nederland is voorstander van een lokale mkb-toets. Volgens MKB-Nederland vergroot een toets het draagvlak en de onderlinge samenwerking om bij te dragen aan een beter functionerende lokale economie. (Foto - Artwork RTV Stichtse Vecht).

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES