Kapitaallasten kindcentrum gedekt uit exploitatie

dinsdag 15 januari 2019 16.41 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 15 januari 2019 16.45 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Het college verzoekt de raad van Stichtse Vecht akkoord te gaan met een aanvullend krediet van € 2.939.545,- voor de realisering van het Kindcentrum Harmonieplein waardoor het totale krediet uit komt om € 10.481.981,-. Het benodigde budget is hoger dan via de voorjaarsnota's 2015 en 2016 is toegekend. De benodigde stijging is te wijten aan de groei van het aantal leerlingen, hogere investeringskosten door van het gas af te gaan en stijgende bouwkosten. Uit door de PvdA en CDA gestelde vragen blijkt dat de kapitaallasten die voortkomen uit het aanvullend budget zullen worden gedekt uit de exploitatie van het Kindercentrum. Dit houdt in dat er geen extra middelen vrijgemaakt hoeven te worden.

De scholen betalen geen huur aan de gemeente maar zijn verplicht het gebouw te onderhouden. Alle kosten die met het gebruik en onderhoud van het pand te maken hebben, komen voor rekening van de school. De plannen van het kindcentrum hebben geen invloed op de financiële middelen die beschikbaar zijn voor andere scholen. Gemeente Stichtse Vecht in antwoord op vragen: ‘De prognose is op dit moment dat de kapitaallasten die voortkomen uit het aanvullend budget, gedekt worden uit de exploitatie van het Kindcentrum. Dit houdt dus in dat er geen extra middelen vrijgemaakt hoeven te worden, en dat dit dus geen invloed heeft op de beschikbare financiële middelen voor andere scholen, waaronder die in Maarssenbroek. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES