Koetshuis toch opnemen als optie voor Raadszaal

dinsdag 15 januari 2019 22.22 uur | laatst gewijzigd: woensdag 16 januari 2019 09.29 uur | auteur: Jan Van Dam
Foto: Jan Van Dam

De commissie Sociaal Domein en Bestuur en Financiën is niet tot overeenstemming gekomen waar de nieuwe raadszaal voor de gemeente Stichtse Vecht moet komen. In december 2017 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 1.416.500 voor de nieuwe raadzaal in het Koetshuis bij Boom en Bosch in Breukelen. De laagste van de twee inschrijvingen liet een overschrijding van 24 procent zien. Om die reden heeft het college van de gemeente Stichtse Vecht besloten de aanbesteding niet te gunnen. Meerdere partijen komen met argumenten om gezien de al gemaakte kosten voor de optie toch de aanbesteding voort te zetten. Er wordt een nieuwe commissie gepland, waarbij de optie Koetshuis bij Boom en Bosch opnieuw wordt meegenomen.

Leek de commissie in eerste instantie te gaan voor optie 4, Nieuwbouw vergadercentrum ten noorden van GAK-gebouw in Maarssen. Naarmate de vergadering verder ging werd duidelijk dat er meer stemmen opgingen om het Koetshuis toch weer als optie mee te laten doen. Partijen als Streekbelangen, Het Vechtse Verbond wisten verwarring in de commissie te veroorzaken. Wethouder Klomps zegde de commissie toe terug te komen met vervolg stappen en kostenplaatje, maar na een schorsing is besloten een nieuwe commissie vergadering te beleggen waarbij het Koetshuis weer als optie meedoet.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES