Stichtse Vecht staat aan vooravond verdere verruiming openingstijden zon- en feestdagen


donderdag 17 januari 2019 09.03 uur | laatst gewijzigd: donderdag 17 januari 2019 09.18 uur | auteur: Robbert Oelp

De gemeente Stichtse Vecht gaat de openingstijden op zon- en feestdagen verruimen. Als het aan het college ligt, krijgen lokale winkeliers nog meer vrijheden om eigen keuzes te maken. De verruiming levert daarnaast een positieve bijdrage aan vermindering van de regeldruk. Het college wil winkeliers de mogelijkheid geven om op zon- en feestdagen winkels tussen 10.00 en 20.00 uur te openen. Tijdens de commissie Fysiek domein op 15 januari werd dit raadsvoorstel besproken. Uit de 30 minuut durende behandeling van het voorstel, blijkt dat een meerderheid van de raad voorstander is van de verruiming en achter het voorstel van het college staat. Het raadsvoorstel wordt dan ook ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht ter illustratie).

Ondanks een politieke meerderheid voor verruiming van de openingstijden op zon- en feestdagen, wordt het raadsvoorstel geen hamerstuk. Een aantal partijen vinden de verdere verruiming te ver gaan en vinden de huidige regelgeving voldoende. Daarnaast vragen ze zich af welk probleem met deze verruiming wordt opgelost. Volgens wethouder Klomps is echter de keuzevrijheid en vermindering van regeldruk de rode draad achter het raadsvoorstel: ‘Binnen optie B heeft een ieder de mogelijkheid om te doen en laten wat hij zelf wil. De vermindering van regeldruk en het feit dat we allemaal een andere mening hebben, maakt dat je het juist vrij moet geven zodat iedereen zijn eigen keuze kan maken.' 

Het voorstel van het college om de openingstijden op zon- en feestdagen te verruimen van 10.00 tot 20.00 uur wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden als bespreekstuk. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES