Regionieuws: Provincie steunt vernieuwing Noordelijke Randweg Utrecht

donderdag 17 januari 2019 09.22 uur | laatst gewijzigd: donderdag 17 januari 2019 09.30 uur | auteur: Persbericht Provincie Utrecht

Vernieuwing van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) is in zicht, mede dankzij een extra bijdrage van de provincie Utrecht. Gedeputeerde Staten stellen voor een extra provinciale bijdrage van negen miljoen euro voor de NRU te besteden aan een onderdoorgang bij het Henri Dunantplein. Daarmee is financiering van onderdoorgangen bij twee van de drie verkeerspleinen binnen handbereik.

De gemeente Utrecht wil de NRU vernieuwen omdat de verkeersdruk daar nu voor files en overlast bij bewoners van Overvecht zorgt. De provincie vindt goede bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid belangrijk en steunt daarom, samen met het Rijk en de regio, deze vernieuwing. De NRU is het noordelijke deel van de Ring Utrecht, tussen A27 en A2. Deze gemeentelijke weg loopt ten westen van het Gandhiplein door als provinciale weg: de Zuilense Ring/N230.

EXTRA BIJDRAGES
Vanwege de leefbaarheid willen de gemeente Utrecht en de provincie liefst de drie pleinen met verkeerslichten in de weg vervangen door ongelijkvloerse kruisingen die verdiept gerealiseerd worden. Samen hebben gemeente en provincie het Rijk dan ook om extra middelen gevraagd om dat mogelijk te maken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft in december 2018 een amendement goedgekeurd om vijf miljoen extra beschikbaar te stellen voor de NRU.

Die extra rijksbijdrage gaat naar de verdiepte aanleg van het Henri Dunantplein. Gedeputeerde Staten stellen nu voor om de extra provinciale bijdrage van negen miljoen, die de Staten in 2017 hadden toegekend voor de NRU, óók aan het Dunantplein te besteden. Dankzij de extra bijdrage van het Rijk en die negen miljoen van de provincie is de financiering voor een onderdoorgang bij het tweede plein bijna rond. Eerder al was er overeenstemming over een onderdoorgang bij het Robert Kochplein.

BIJKOMENDE VOORDELEN
Aanleg van een onderdoorgang bij het Henri Dunantplein is volgens het provinciebestuur niet alleen belangrijk voor de leefbaarheid. Die heeft als bijkomende voordelen dat de zichtlijnen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie minder worden aangetast dan bij de aanleg van een viaduct. De Waterlinie staat op de nominatie voor werelderfgoed. Ook maakt de aanleg het voor Utrechters gemakkelijker om het groen van het Noorderpark/Ruigenhoek te bezoeken.

Gemeente Utrecht en provincie vinden het jammer dat het op dit moment niet mogelijk is om de NRU ook bij het Gandhiplein verdiept aan te leggen. De gemeente Utrecht werkt de plannen voor de vernieuwing van de NRU nu uit met twee onderdoorgangen en een viaduct bij het Gandhiplein. Zij houdt daarbij wel de optie voor een onderdoorgang bij het Gandhiplein open mocht er toch nog aanvullende financiering worden gevonden.

BESLUITVORMING
Het totale budget voor de vernieuwing van de NRU bedraagt 212 miljoen euro. Daarvan stelt de provincie in totaal 42 miljoen beschikbaar. Dat is inclusief de negen miljoen die Provinciale Staten in 2017 goedkeurden. De resterende middelen komen van het Rijk en de gemeente Utrecht.

Het voorstel van Gedeputeerde Staten om die extra provinciale bijdrage van negen miljoen te besteden aan een onderdoorgang bij het Henri Dunantplein wordt op 28 januari 2019 besproken in de Commissie Middelen, Europa en Economie. Provinciale Staten nemen op 18 februari 2019 daar een besluit over.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES