Rekenkamercommissie over economisch beleid: 'Een mozïek van ambities en belangen'

vrijdag 18 januari 2019 11.52 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 18 januari 2019 12.04 uur | auteur: Robbert Oelp

De Rekenkamercommissie van de gemeente Stichtse Vecht concludeert dat het economische beleid van de gemeente Stichtse Vecht veel ambities heeft, maar minder focus. Het doet aanbevelingen en stelt dat het tijd is voor reflectie en focus. Het adviseert daarnaast de samenwerking aan te gaan met partijen in de regio en ondernemers om dienstverlening te stroomlijnen. Toekomstig beleid dat reeds op de agenda van het college staat. Het college van B&W is blij met de aanbevelingen.

In een reactie stelt het college: 'We hebben met interesse kennisgenomen van uw bevindingen in het onderzoeksrapport. Wij mogen concluderen dat het een positief rapport is en herkenbare conclusies en werkbare aanbevelingen heeft opgeleverd. De aanbevelingen komen voor ons op het juiste moment om ermee aan de slag te gaan. We staan aan de vooravond om een nieuw economisch programma op te stellen. Het huidige programma loopt eind 2018 af. Momenteel bereiden we ons voor op een nieuw programma economie 2019 - 2022. We zien het als een mooie uitdaging om de aanbevelingen in het nieuwe programma te implementeren. Ook kunnen we de aanbevelingen goed meenemen in de samenwerking en dienstverlening richting andere partijen'

NB: Het volledige rapport van de Rekenkamercommissie is toegevoegd aan dit artikel.

Documenten

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES