Train de trainer OSM '75 groot succes!

zaterdag 26 januari 2019 11.43 uur | laatst gewijzigd: zondag 27 januari 2019 11.55 uur | auteur: Erwin Wildschut

Vrijdag 25 januari werd bij OSM de eerste sessie van de train de trainer gehouden. Ondanks belabberd weer mogen we spreken van een groot succes

Onder aanvoering van de Technische Commissie van OSM '75 werd deze jeugdtrainerscursus georganiseerd. De organisatie is in handen van www.jeugdvoetbalopleiding.nl.
Het gaat om collectieve scholing van alle jeugdtrainers waardoor de onderlinge samenhang en uitwisseling van kennis als een eenduidige werkwijze voor de totale opleiding van onze jeugdspelers kan zorgdragen. Daarnaast vinden we dat als trainers goed opgeleid zijn het niveau van onze jeugdopleiding ook omhoog zal gaan.

Er was sprake van een grote opkomst en daar worden we natuurlijk gelukkig van. Dankzij de clubspecifieke benadering is er sprake van maatwerkop ons eigen Sportpark Fazantenkamp. Er is gekozen wordt voor een interactieve werkwijze, die praktijkgericht is en laagdrempelig Iedere trainer kan hier mee aan de slag. Het is onze bedoeling dat de motivatie en betrokkenheid van onze jeugdtrainers toeneemt en dat er nieuwe inspiratie voor iedere jeugdtrainer ontstaat.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES