Raad stemt in met extra krediet raadszaal

dinsdag 29 januari 2019 22.57 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 29 januari 2019 23.03 uur | auteur: Jan Van Dam
Foto: Jan Van Dam

Het extra krediet van €338.000 dat nodig is om de laagste inschrijving ten behoeve van aanpassing van het Koetshuis in Boom en Bosch in Breukelen, met een totaal kostenplaatje van 1.7 mln. Euro te voldoen is door de raad van Stichtse Vecht goedgekeurd. Ondank de pleidooien van onder andere Lokaal Liberaal, M2000 en CDA, vond een meerderheid dat het krediet verstrekt mag worden. Op basis van een schriftelijke consultatie onder de fracties was er geen meerderheid in de raad is om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van meer dan € 0,3 mln. Nu is met 18 vóór- en 15 tegenstemmen het extra krediet toegewezen waardoor de werkzaamheden in het Koetshuis in Breukelen kan beginnen.

Bas Verwaaijen(LL) zei in zijn betoog dat deze gemeente een goede raadszaal verdient, en niet een aangepaste met uitgebroken plafond ruimte. Streekbelangen is duidelijk voor een raadszaal in het Koetshuis, en heeft totaal geen moeite met locatie Koetshuis. Habes(M2000) maakte de raadsleden erop attent dat dit de derde keer is dat er extra krediet voor dit plan is, en ondertussen is opgelopen tot een kredietverhoging van 1 miljoen euro. GroenLinks haalde de oude stokpaardjes: bereikbaarheid en cultureel-historische waarde van stal. Bas Verwaaijen vroeg zich af of Boom en Bosch en het Koetshuis als dat geen raadszaal wordt dit niet meer zou zijn. Ondank het verzoek van Lokaal Liberaal en CU/SGP nog eens goed na te denken over het verschaffen van dit extra krediet stemden 18 raadsleden vóór en 15 raadsleden tegen het krediet.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES