Gemeente Stichtse Vecht: 'De inzamelaar moet een tandje bij zetten.'

vrijdag 01 februari 2019 12.50 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 01 februari 2019 12.51 uur | auteur: Robbert Oelp

Ondanks klachten ziet de gemeente progressie en verbetering bij de nieuwe inzamelaar van het huishoudelijk afval. Per januari 2019 is de gemeente overgestapt naar een nieuwe inzamelaar. Bij de reguliere inzameling blijven de problemen hardnekkig en wordt van SUEZ verwacht dat het een extra tandje bijzet.

Gemeente Stichtse Vecht: 'In de ‘aandachtsgebieden’ waar voorgaande jaren veel problemen waren te zien bij de containerparkjes (met name PMD) is het beeld rooskleurig. Echter bij de reguliere inzameling blijven de problemen hardnekkig en is de inzamelaar er op gewezen dat zij, om de overeengekomen dienstverlening te leveren, een extra tandje bij moet zetten.'

Volgens de gemeente zijn de doorlooptijden waarop de problemen worden opgelost te lang: 'Dit geldt over de gehele linie op alle terreinen van de inzameling waaronder ook de inzameling van grofvuil en grof tuinvuil (tuinzak). Hierop is de inzamelaar aangesproken en worden er op dit moment ideeën uitgewerkt om dit op te lossen en klachten van inwoners sneller te laten verwerken. Dit is echter niet van de ene op de andere dag geregeld.'

Een maand nadat de nieuwe inzamelaar is gestart, lijken de kinderziektes structureel van aard te zijn. Gemeente Stichtse Vecht: 'Het kost tijd voordat concrete resultaten te zien zijn maar iedereen is overtuigd van de noodzaak om de huidige problemen zo snel mogelijk binnen aanvaardbare proporties te krijgen. Zo lang de problemen niet zijn opgelost zullen wij via de gebruikelijke communicatiekanalen (website, Afvalwijzerapp, de nieuwsbrief, twitter etc.) hier aandacht aan besteden en begrip vragen aan de inwoners dat er met alle macht aan gewerkt wordt om dit op te lossen.'

Gemeentemedewerkers monitoren dagelijks de ingezette verbeteracties. Wanneer er sprake is van onvoldoende resultaten zullen deze door de gemeente worden aangescherpt waar nodig.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES