Bomenkap Park Maarssenbroek vanwege veiligheid - bewoners verbijsterd over kaalslag

dinsdag 05 februari 2019 11.40 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 05 februari 2019 11.09 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Veel inwoners en raadsleden maken zich zorgen over de bomenkap in Park Maarssenbroek. Volgens de gemeente is die bomenkap echter noodzakelijk vanwege de veiligheid. In juni 2018 vlogen er namelijk bomen die te hoog waren in brand. Daardoor kon stroom ‘overspringen’ van een, door de hitte laaghangende, leiding naar een net wat te hoge boomtop. Omwonenden vinden de maatregel te rigoureus en stellen dat het park al lang geen park meer is om prettig in te vertoeven. Ze zijn verbijsterd over de kaalslag. (Archieffoto Richard Jannes)

Gemeente Stichtse Vecht: 'Stedin is de beheerder van de hoogspanningsleidingen die door het parkgebied van Maarssenbroek lopen. Zij zien er daarom onder meer op toe dat er een veilige afstand wordt gehandhaafd tussen boomtoppen en de leidingen. Bij een recente controle is gebleken dat die afstand op nog enkele locaties in het parkgebied niet toereikend is. Dat is het geval bij Fazantenkamp en bij Valkenkamp. Om gevaarlijke situaties te voorkomen heeft Stedin maatregelen genomen. Voor het kappen van de bomen is geen vergunning nodig.'

Volgens de gemeente is de uitvoering in lijn met het vastgestelde beheerplan voor dit parkgebied. Dit is in de raad van de voormalige gemeente Maarssen vastgesteld. Gemeente Stichtse Vecht: 'Dat betekent dat een vak met bosbeplanting wordt omgevormd naar hakhout, zoals voorzien in het beheerplan.'

Omwonenden vinden de maatregel te rigoureus en pleiten voor het toppen van de bomen in plaats van het kappen. Ze zijn daarnaast van mening dat het park aan het verpauperen is. Een tendens die al eerder is ingezet aldus diverse bewoners op social media. Verbijsterd zijn ze over de bomenkap.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES