Gemeente wil antikraakpand aanschaffen

donderdag 07 februari 2019 18.14 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 08 februari 2019 08.32 uur | auteur: Robbert Oelp

De gemeente Stichtse Vecht wil op korte termijn het pand gevestigd aan de Dr. Plesmanlaan 446 in Maarssen aanschaffen. Het pand is in eigendom van Stichting Reinaarde. De grond waarop het pand is gevestigd, neemt een belangrijke positie in bij toekomstige nieuwbouwplannen Daalsehoek. Het college benadrukt dat de aankoop niet betekent dat de ontwikkeling weer ter hand is genomen. Met de mogelijke aanschaf wordt een belangrijke grondpositie ingenomen. Het college vraagt de raad daarom toestemming om het pand aan te schaffen.

Gemeente Stichtse Vecht: ‘De planvorming voor de ontwikkeling Daalsehoek ligt sinds 16 januari 2018 stil. De raadscommissie Fysiek Domein concludeerde destijds dat de planvorming nog niet besluitrijp was. Het raadsvoorstel is vervolgens door het college teruggetrokken.’

Het huidige college concludeerde dat er zeven belangrijke beslispunten zijn. ‘Hierbij werd aangegeven dat de zeven beslispunten van het raadsvoorstel van het plan zodanig met elkaar verweven waren dat separate besluiten hierover tot onduidelijkheid zullen leiden,' aldus de gemeente Stichtse Vecht. 

Gemeente Stichtse Vecht: ‘Een van die beslispunten was de aankoop van het perceel Dr. Plesmanlaan 466. Met de eigenaar was reeds een concept koopovereenkomst afgesloten met als ontbindende voorwaarde het beschikbaar stellen van het krediet door de raad. Het perceel ligt midden in het plangebied en is eigendom van stichting Reinaerde, Stichting Reinaerde wil graag duidelijkheid over deze overeenkomst. Het college gaat daarom vooruitlopend op verdere planvorming, de raad consulteren over een strategische aankoop en zal haar ook verzoeken om een investeringskrediet hiervoor beschikbaar te stellen. '

De mogelijk aankoop betekent niet dat de ontwikkeling weer ter hand is genomen. Het is daarom nog niet bekend wanneer het plan opnieuw ingediend wordt ter besluitvorming. De ontwikkeling betrof een integraal plan voor de gehele Daalse Hoek tussen Huis ten Boschstraat, Plesmanlaan en Thorbeckelaan in Maarssen-Dorp. Het omvatte nieuwbouw voor KBS De Pionier, een nieuwe gymzaal, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, 21-sociale nul op de meter appartementen, 6 twee onder een kap woningen, 11 vrijstaande woningen en een buitenruimte. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES