Stemmen op 20 maart

maandag 11 februari 2019 12.45 uur | laatst gewijzigd: maandag 11 februari 2019 12.48 uur | auteur: Robbert Oelp

Woensdag 20 maart 2019 vinden gecombineerde verkiezingen plaats voor de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. In onze gemeente zijn er twee waterschappen: het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Amstel, Gooi en Vecht. Kiesgerechtigden kunnen die dag voor beide verkiezingen in een willekeurig stemlokaal hun stem uitbrengen in Stichtse Vecht. Dit kan van 7.30 tot 21.00 uur in 1 van de 34 stembureaus in onze gemeente.

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft eerder besloten mee te doen aan het experiment van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties waarbij het tellen an de stemmen op partij- en kandidaatsniveau op een centrale locatie plaatsvindt. De gemeente doet mee aan het experiment omdat de verwachting is dat centraal tellen straks in de Kieswet verplicht wordt gesteld. Het centraal tellen vindt plaats op donderdag 21 maart in de OVVO/ de Kroon sporthal, gevestigd op het Sportpark Daalseweide aan de Sportparkweg 9 in Maarssen. Vanaf 26 februari start de bezorging van de stempassen. Op vrijdag 8 maart worden huis aan huis de kandidatenlijsten verspreid. In de huis-aan-huiskranten worden speciale verkiezingsspecials geplaatst. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES