Aanpassing in verordening: ‘Vergunning nodig voor het verwerven van leden / donateurs’

maandag 11 februari 2019 13.41 uur | laatst gewijzigd: maandag 11 februari 2019 14.54 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht heeft haar AVP (Algemene Plaatselijke Verordening) op een aantal onderdelen aangepast. Het gaat om kleine wijzigingen en tekstuele aanpassingen. Voor het werven van donateurs of leden langs de deur of in openbaar gebied is voortaan een vergunning noodzakelijk.

Gemeente Stichtse Vecht: ‘Het gaat hier om de mensen die als werknemers van een hierin gespecialiseerd bedrijf leden en donateurs werven voor het goede doel. Ze staan regelmatig in winkelcentra en gaan langs deuren hiervoor. Van de opbrengst gaat eerst een belangrijk deel naar de wervingsorganisatie voordat het ten goede komt aan het goede doel.’

Voor het collecteren voor het goede doel was al een vergunning nodig maar voor het werven van leden nog niet. Na aanpassing van de APV is die vergunning wel noodzakelijk.

 

 

 

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES