PVV: ‘Stop onmiddellijk met het plan om statushouders met voorrang te huisvesten in Zwanenkamp’

dinsdag 12 februari 2019 10.24 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 12 februari 2019 13.09 uur | auteur: Robbert Oelp

Gemeente Stichtse Vecht is in gesprek met woningcorporatie Portaal om te onderzoeken of de locatie van het voormalige Dierenhotel aan de Haarrijnweg 5 geschikt gemaakt kan worden voor het bouwen van sociale huurwoningen en maatschappelijke opvang. Het plan betreft een ‘magic mix.’ Dit betekent dat, afhankelijk van de behoefte, een deel van de bewoners afkomstig is uit de maatschappelijke opvang of onlangs een verblijfsstatus heeft gekregen. Deze vorm van gemengd wonen wordt professioneel begeleid. De PVV is van mening dat hierdoor statushouders worden bevoordeeld en vindt dat het college onmiddellijk moet stoppen met het plan om statushouders met voorrang te huisvesten in het nieuwbouwproject in Zwanenkamp-Noord. De eerder door de partij aangekondige motie wordt in de commissievergadering van 19 februari aanstaande behandeld. Uit een eerdere enquête uitgezet door de wijkcommissie bleek dat de inwoners van de wijk in meerderheid tegen de plannen zijn.

De huidige coalitiepartijen stemden eerder in het collewerkprogramma met elkaar af te voldoen aan de wettelijke taakstelling en regelgeving. De voorrangsregeling is eerder komen te vervallen. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES