Komen er blauwe zones in wijken Maarssenbroek?

woensdag 13 februari 2019 09.00 uur | laatst gewijzigd: woensdag 13 februari 2019 13.25 uur | auteur: Robbert Oelp

De gemeente Stichtse Vecht heeft in het kader van de grootschalige plannen rondom Bisonspoor mobiliteitsbureau Goudappel & Coffeng gevraagd een uitgebreid onderzoek uit te voeren naar de parkeersituatie in en rondom Bisonpoor. Daarbij is ook gekeken naar de parkeerdruk in de omliggende gebieden en wijken. Uit het onderzoek komt naar voren dat er voor de nieuwe situatie in Bisonspoor te weinig parkeerplaatsen voorhanden zijn en dat de parkeerdruk in de directe omgeving van het winkelcentrum te hoog is. Oplossingen kunnen gevonden worden in uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij definitieve ontwikkeling van P2 , het uitbreiden van de parkeerschijfzone naar (een deel van) de Maarssenbroekse wijken en uitbreiding van de P&R locatie met circa 150 parkeerplaatsen.

Parkeerbalans
Uit de parkeerbalans - op de drukst mogelijke momenten in de nieuwe situatie na herontwikkeling - blijkt dat Bisonspoor te kampen krijgt met een tekort aan parkeerplaatsen. Dit ondanks de realisering van de nieuwe parkeergarage. Het betreft in de nieuwe situatie na herontwikkeling van de bestaande plannen minimaal 185 parkeerplaatsen. Volgens het mobiliteitsbureau moet de oplossing gevonden worden in uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij ontwikkeling van de P2 locatie.

Parkeerdruk wijken te hoog
Het onderzoek heeft ook gekeken naar de parkeersituatie in de Maarssenbroekse wijken rondom  Bisonspoor. Dat is op een uitgebreide manier gedaan tot zelfs 500 meter afstand. Uit het onderzoek blijkt dat de parkeerdruk in sommigen wijken te hoog is. Zo is bijvoorbeeld de parkeerdruk in de nacht in de wijk Kamelenspoor te hoog. In Antilopespoor is de parkeerdruk overdag te hoog. In Bisonspoor rondom het Safarigebouw is de parkeerdruk overdag vanaf 10.00 uur te hoog en in Pauwenkamp in de nacht te hoog.

Motiefmeting
Uit de motiefmeting naar de parkeerdruk komt naar voren dat de helft van de parkeerders bewoners zijn en de andere helft werkers / forenzen. Regulering op termijn is noodzakelijk om de eigen bewoners te kunnen voorzien van een parkeerplek in de wijk. Het bureau adviseert de gemeente de huidige parkeerschijfzone (blauwe zone) uit te breiden naar (een deel van) de Maarssenbroekse wijken waarbij voor bewoners de mogelijkheid van een ontheffing wordt aangeboden. Voor personeel van winkels en kantoren moet als oplossing gezocht worden naar de mogelijkheid van lang parkeren in P1. Voor forenzen is de enige oplossing uitbreiding van P+R met circa 150 parkeerplaatsen.

Informatieve commissie
Tijdens een informatieve commissie op dinsdag 12 februari over het Masterplan Bisonspoor 2020 werden commissieleden geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Het bureau adviseerde daarin parkeerregulering toe te gaan passen. De mogelijke uitbreiding van de parkeerschijfzone naar een deel van de Maarssenbroekse wijken zal naar verwachting op termijn op de politieke agenda komen te staan.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES