Politiek bijgepraat over ontwikkelingen Bisonspoor

woensdag 13 februari 2019 10.36 uur | laatst gewijzigd: woensdag 13 februari 2019 13.32 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Tijdens de informatieve commissie van dinsdag 12 februari werden commissieleden van de gemeente Stichtse Vecht geïnformeerd en bijgepraat over de lopende ontwikkelingen en plannen rondom Bisonspoor. De grootse ontwikkeling rondom het winkelcentrum maakt het gebied in één klap hét middelpunt van de regio waar wonen, werken en recreëren centraal staat. Het totale masterplan moet in 2022 gerealiseerd zijn. In fases worden deelprojecten uitgevoerd. Na oplevering van de parkeergarage staat de realisering van het centrale marktplein dit jaar nog op de agenda. Naar verwachting zal dit jaar nog een klap worden gegeven op het bestemmingsplan P2 en P3 en komt er meer duidelijkheid over de ontwikkeling van woningbouw op de locatie van het huidige politiebureau.

Indrukwekkende plannen
De plannen rondom Bisonspoor zijn indrukwekkend. Naast komst van de parkeergarage betreft het plan upgrading van het winkelcentrum, kantooraanbod volgens het nieuwe werken principe, uitbreiding woningaanbod (inclusief zorgwoningen en sociale huur) in de vorm van een 70 meter hoge landmark, renovatie van het winkelcentrum, herinrichting van het marktplein en mogelijke woningbouw op de huidige locatie van het politiebureau.

Herinrichting marktplein
De herinrichting van de markt wordt volgens planning eind van dit jaar gerealiseerd. De werkzaamheden starten in september. Het verblijven op het plein wordt aantrekkelijker gemaakt door verhoging van de verblijfskwaliteit (meubilair / verlichting / fontein en dergelijke). De komst van horeca en lokale evenementen moeten deze functie versterken Het plein wordt autovrij gemaakt. Fietsers kunnen op het terrein zich begeven volgens het principe van shared space.

Parkeergarage
De gevel van de parkeergarage moet in oktober 2019 zijn gerealiseerd. Naast de oplevering van de gevels wordt onderzocht om zonnepanelen te plaatsen op de parkeergarage.

Kantoren
Had Bisonspoor op het gebied van bedrijfshuisvesting in 2014 nog te maken met een zeer magere bezetting van 15 %. Het nieuwe concept, de goede economische ontwikkelingen en de ontwikkeling van Bison Shopping Centre als centrale hart heeft ervoor gezorgd dat de huidige bezetting aanzienlijk is gestegen tot 90 %. In 2020 moet dat gegroeid zijn tot 100 %.

Revitalisatie winkelcentrum en huidige woningen
Het winkelcentrum wordt gerenoveerd. De werkzaamheden rondom de gevel zijn reeds begonnen. De renovatie zorgt voor meer interactie tussen binnen en buiten door bijvoorbeeld meer licht toe te laten. Naast het winkelcentrum worden de huidige woningen in de toekomst gerenoveerd inclusief verduurzaming.

Ontwikkeling P2&P3
De ontwikkeling van parkeergarage P2 inclusief het servicestation aan de noordzijde van het MAR'CS gebouw en de parkeerplaats achter de Hema in Bisonspoor (P3) nadert het punt van goedkeuring door de raad. Na eerdere commissies staat op 19 februari het bestemmingsplan op de agenda met als doel advies uit te brengen aan de gemeenteraad. De verwachting is dat het plan na de sessies besluitrijp zal zijn zodat de gemeenteraad van Stichtse Vecht een go or no go zal geven tegen de plannen.

Extra torens en parkeersituatie
Na de hierboven genoemde deelplannen zal de ontwikkeling van de A1 locatie van het huidige politiebureau worden uitgewerkt. Eén en ander is afhankelijk van gesprekken tussen de huurder van tankstation / garage en de politie. Ook de noodzakelijke extra parkeerplaatsen voor P2 en de parkeerdruk voor de wijk zal in de komende maanden verder ingevuld gaan worden. In 2022 moet het gehele masterplan zijn uitgevoerd en heeft Maarssenbroek een nieuw hart waar werken, wonen en recreëren centraal staat.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES