GroenLinks stelt vragen over campusontwikkeling Lage Weide

donderdag 14 februari 2019 16.24 uur | laatst gewijzigd: donderdag 14 februari 2019 16.30 uur | auteur: Robbert Oelp

De fractie van GroenLinks heeft collegevragen gesteld over de campusontwikkeling Lage Weide techniekonderwijs in relatie tot het Broeckland College. Het Breukelse college verzorgt het VMBO techniekonderwijs binnen de gemeentegrenzen.

GroenLinks raadslid Verstoep: ‘In de commissievergadering Fysiek domein sprak wethouder Klomps over de actieve rol van wethouder Veneklaas bij de campusontwikkeling, Lage Weide. De aanleiding was het kansgerichte gesprek over (V)MBO techniekonderwijs in onze gemeente, door enkele commissieleden als thema aangereikt in deze vergadering.’

GroenLinks wil meer duidelijkheid of het college het Breukelse Broeckland College heeft gepositioneerd als onderwijspartner in de regio en of dat in overleg is gegaan met de directie van de school. De partij wil daarnaast weten in hoeverre het college / gemeente concrete speerpunten voor techniekonderwijs heeft en op welke wijze en door wie er een koppeling wordt gemaakt met regionale ambities en ontwikkelingen. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES