Brede politieke steun voor vervanging verlichting fietstunnels

vrijdag 15 februari 2019 19.46 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 15 februari 2019 20.05 uur | auteur: Robbert Oelp

Alle partijen in de raad - met uitzondering van ChristenUnie-SGP - steunen de motie van de VVD die dinsdag 5 maart tijdens de gemeenteraadsvergadering zal worden behandeld. De motie roept op de verlichting in de fietstunnels te vervangen door een sterkere lichtbron die tevens duurzaam van karakter is. (Foto Robbert Oelp - RTV Stichtse Vecht)

 

Sins 1 januari 2019 is er een nieuwe beheerder (Nobralux) en onderhoudsaannemer (Pilkes) voor de openbare verlichting. In het kader van de verduurzaming wordt dit jaar een vervangingsplan opgesteld voor de openbare verlichting in de gehele gemeente.  

De motie roept het college op om vooruitlopend op het vervangingsplan de verlichting van in ieder geval de fietstunnels in Maarssenroek en indien mogelijk de overige fietstunnels in de gemeente dit jaar nog te vervangen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan roept de motie het college op prioriteit te geven aan het vervangingsplan. Alle partijen in de raad - met uitzondering van ChristenUnie/SGP - ondersteunen de motie. 

 

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES