Bestemmingsplan P2 & P3 Bisonspoor besluitrijp ja of nee?

maandag 18 februari 2019 08.08 uur | laatst gewijzigd: maandag 18 februari 2019 07.11 uur | auteur: Robbert Oelp

Dinsdag 19 februari staat wederom het bestemmingsplan P2 &P3 op de politieke agenda. Na drie eerdere commissievergaderingen en een informatieve vergadering vindt het laatste deel van de oordeelsvorming - met name over het parkeren en infrastructuur - plaats. Is het bestemmingsplan besluitrijp om aan te bieden aan de gemeenteraad van maart?

Naast de oordeelsvorming over het bestemmingsplan buigt de commissie zich over de programabegroting 2020 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, de kadernota 2020 Plassenschap Loosdrecht en een motie van de PVV over geen voorrang statuhshouders in nieuwbouw Zwanenkamp.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES