Wijkcommités willen alternatief plan voor Bisonspoor

maandag 18 februari 2019 13.02 uur | laatst gewijzigd: maandag 18 februari 2019 12.15 uur | auteur: Robbert Oelp

Nu dat de besluitvorming van de bestemmingsplannen P2 & P3 Bisonspoor aanstaande is, hebben diverse wijkcommités de handen ineengeslagen. Zij willen dat er een alternatief plan wordt ontwikkeld waarbij de maximale bouwhoogte op 40 meter wordt gesteld en de geluidseffecten uitgebreider worden onderzocht. De comités hebben een gezamenlijke brief opgesteld en deze gestuurd naar de raad. Dinsdagavond 19 februari staat het onderwerp op de politieke agenda en zal de brief mede worden behandeld. (Printscreen van één van de aangeboden alternatieven).

Uit de gezamenlijke brief: 'Behalve over de hoogte, de vorm en uitstraling van het gebouw hebben wij grote zorgen over de geluidseffecten die het hoge gebouw tot gevolg zal hebben. Het is daarom van belang dat besluiten voor P2 met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden genomen. Deze prominente plek verdient het beste plan. Wij zijn er van overtuigd dat de bouwhoogte van het huidige plan te veel impact heeft en de kwaliteit van het gebouw onder maat is.'

Volgens de wijkcommité's kan hetzelfde vloeroppervlakte bereikt worden met een bouwhoogte van 40 meter: 'De twee modellen uit de quickscan laten zien dat er goede alternatieven denkbaar zijn voor de hoge torens zonder dat het aantal woningen en voorzieningen hoeft te worden teruggebracht. Ook sluiten zij met hun maximale hoogte van 40 m goed aan op de omgeving. Met beide modellen wordt een te hoge wand aan de zijde van het winkelcentrum voorkomen.'

De keuze voor een 70-meter hoge toren was vanuit de eigenaar bewust. Het moet zorgen voor een landmark voor Maarssenbroek.

NB: De brief van de inwoners met daarin diverse alternatieven is bijgevoegd. 

 

Documenten

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES