Meerderheid politiek voor hoge torens Bisonspoor - Bestemmingplan P2 & P3 besluitrijp

woensdag 20 februari 2019 10.58 uur | laatst gewijzigd: woensdag 20 februari 2019 10.03 uur | auteur: Robbert Oelp

Het raadsvoorstel van het college met betrekking tot bestemmingsplan P2 &P3 Bisonspoor is volgens de commissie Fysiek Domein besluitrijp. Een meerderheid van de lokale politiek heeft zich uitgesproken voor komst van de hoge torens als landmark voor Maarssenbroek. Een minderheid van de raad is geen voorstander van hoogbouw van maximaal 70 meter en vindt de plannen te stedelijk. Op de gemeenteraadsvergadering van 5 maart aanstaande zal het bestemmingsplan P2 & P3 Bisonspoor als bespreekstuk behandeld worden en zal de raad een definitief besluit nemen. Vervolgens kan de ontwikkelaar verder aan de slag met ontwikkeling van het grootste project op Maarssenbroekse bodem.

Aanleiding
In de vergadering van de gemeenteraad van 20 december 2016 is het ambitiedocument Bisonspoor vastgesteld. Hierin is de ambitie gesteld om met de herontwikkeling van het winkelcentrum een uitnodigend centrumgebied te creëren en tegelijkertijd een aantal problemen in de openbare ruimte en de verkeerssituatie aan te pakken. Daaropvolgend zijn in januari 2018 het stedenbouwkundig kader en het beeldkwaliteitsplan voor Bisonspoor vastgesteld waarin op hoofdlijnen kaders worden gesteld die de ruimtelijke samenhang van ontwikkelingen rondom het winkelcentrum borgt.  Een van de onderdelen van de herontwikkeling is om de parkeergarage (P2) inclusief het servicestation gelegen aan de noordzijde van het MAR’CS gebouw, de oude kantoortoren en de parkeerplaats achter de Hema (P3) te herontwikkelen.

Hoofdlijnen
Op de locatie P2 wordt een appartementencomplex gebouwd voor maximaal 360 woningen waarvan 14 % sociale woningbouw. Het complex krijgt een maximale hoogte van 28 meter met de mogelijkheid tot twee torens van maximaal 60 en 70 meter hoogte. Voor de locatie van het huidige servicestation wil de ontwikkelaar een complex realiseren voor een tankstation met autovakgarage, een politiekantoor en zorgwoningen. Het complex krijgt een hoogte van maximaal 25 meter. Voor de locatie P3 komt een zorgvoorziening in combinatie met maximaal 100 zorgwoningen en een laad- en losdock ten behoeve van het winkelcentrum. Dit complex heeft een hoogte van maximaal 27 meter. 

Meningen verdeeld
De politieke meningen zijn verdeeld. Waar de ene politieke partij het plan besluitrijp vindt, daar vindt een andere partij dat er nog te veel open eindes zijn (verkeer, infrastructuur, parkeren en dergelijke). Ook onder inwoners wordt verschillend gedacht. Waar een deel van de inwoners het prima vindt dat er flink de hoogte in wordt gegaan, daar vinden andere inwoners (bijvoorbeeld de initiatiefnemers van het alternatieve plan) dat een maximale hoogte van 40 meter wel voldoende is. Een ander vindt weer dat de gemeente helemaal niet klaar is voor een project van deze omvang.

Uiteindelijk ontwerp
Het ligt in de lijn der verwachting dat het uiteindelijke ontwerp zal afwijken van de visuals die in het voortraject zijn gebruikt. De ‘Looping Towers’ (inclusief atletiekbaan, tuin en zwembad) is gebaseerd op een internationaal uitgeschreven competitie zoals RTV Stichtse Vecht in 10 september 2017 al meldde. De uiteindelijke concrete uitwerking van de plannen zal pas na goedkeuring van het bestemminsplan plaatsvinden. Dan heeft de gemeente de kaders bepaald en is het aan de ontwikkelaar en eigenaar om binnen die gemeentelijke kaders plannen te vormen en ontwikkelen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES