Gemeente stelt concept toekomstvisie Scheendijk vast

vrijdag 22 februari 2019 19.21 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 22 februari 2019 19.23 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Op dinsdag 19 februari heeft het College de concept toekomstvisie Scheendijk-Noord vastgesteld. Donderdag 21 februari is deze besproken met inwoners en ondernemers van Scheendijk-Noord. De raad moet zich nog uitspreken over deze concept toekomstvisie. Inwoners worden geïnformeerd over de verdere behandeling hiervan.

Gebiedsakkoord
In het kader van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is de gemeente begonnen met de deelprojecten “toekomstvisie Kievitsbuurten” en “een duurzame ontwikkeling van de Scheendijk”. Belangrijke hoofddoelen van het Gebiedsakkoord zijn: een impuls geven voor natuur en landschap, voor recreatie en toerisme en voor de ondernemers. De toekomstvisie Kievitsbuurten is op 11 september 2018 vastgesteld in de raad. Een bijzonder onderdeel van de Kievitsbuurten, vormt de Scheendijk-Noord. Dit is een strook die vooral gericht is op recreatie en toerisme en waar veel watersportbedrijven en huisjes voor short stay zijn gevestigd. De Zuidelijke Kievitsbuurten vallen onder Natura 2000 gebied, de Noordelijke Kievitsbuurten vallen onder NNN gebied (Natuur Netwerk Nederland) maar de strook van de Scheendijk-Noord valt daarbuiten. Toch is het belangrijk om in alle uitgangspunten voor dit gebied rekening te houden met de bijzondere en soms kwetsbare natuur die er vlak achter ligt. 

Ruimtelijke kwaliteitsimpuls
Op de Scheendijk-Noord vertaalt zich de ambitie van het Gebiedsakkoord met name in een ruimtelijke kwaliteitsimpuls waardoor het gebied weer aantrekkelijker wordt voor recreatie. Daarnaast willen we de initiatiefkracht van de ondernemers aan de Scheendijk-Noord versterken en honoreren. Bij de verkenning van de mogelijkheden voor de Scheendijk spraken veel bewoners van de recreatiewoningen woningen de wens uit om hun gedoogsituatie te legaliseren, dit is als extra onderwerp meegenomen. Een ander thema was veiligheid en handhaving. Daarnaast speelt nog dat het bestemmingsplan voor de Scheendijk-Noord in 2019 vernieuwd moet worden.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES