Plan sociale huurappartementen Kuyperstraat afgestoft en weer op tafel

vrijdag 22 februari 2019 19.24 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 22 februari 2019 18.37 uur | auteur: Robbert Oelp

Het college van B&W heeft besloten door te gaan met de plantontwikeling van het braakliggende terrein aan de Kuyperstraat in Maarssen-Dorp. Het in 2017 door het college meegegeven ontwikkelkader vormt het uitgangspunt. Dat wil zeggen dat de braakliggende locatie wordt herontwikkeld naar de functie wonen met een invulling van sociale huurappartementen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Portaal is daarbij gesprekspartner en zal als ontwikkelende partij optreden. Het college heeft het voornemen om voor het zomerreces een voorstel met een ontwikkelplan aan de raad voor te leggen. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Op het braakliggend terrein stond voorhaan de basisschool Kardinaal Alfrinkschool. Na het vertrek van de school is het gebouw nog jaren in gebruik geweest voor diverse maatschappelijke organisaties en partijen. 

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES