Lokaal Liberaal stelt vragen over procedure ontwikkeling braakliggend terrein Kuyperstraat

maandag 25 februari 2019 10.05 uur | laatst gewijzigd: maandag 25 februari 2019 10.37 uur | auteur: Robbert Oelp

De gemeente Stichtse Vecht wil het braakliggend terrein Kuyperstraat herontwikkelen naar functie wonen met een invulling van sociale huurappartementen. Tegelijkertijd buigt de politiek zich op het burgerinitiatief Atlantische Buurt waarin een visie voor de gehele buurt wordt gevraagd. Dit burgerinitiatief riep eerder op geen besluiten te nemen over ruimtelijke ontwikkelingen in de Atlantische buurt gedurende de behandeling van het burgerinitiatief. De meeste fracties hebben aangegeven dat de ontwikkeling van de Kuyperstraat door moet gaan. Lokaal Liberaal is het daar niet mee eens en stelt dat de raad gepasseerd is.

Lokaal Liberaal heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van B&W en verzoekt het college het besluit tot voortzetting van de planontwikkeling te hierzien en te wachten totdat het burgerinitiatief is behandeld door de raad. Daarnaast wil de partij dat het college eerst met inwoners in gesprek gaat. De partij is verbaasd dat deze stap is overgeslagen. 

De door Lokaal Liberaal gestelde collegevragen zijn bijgevoegd bij dit artikel. 

Documenten

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES