Gemeente verrast door particulier bouwinitiatief 'De Admiraal'

dinsdag 26 februari 2019 10.16 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 26 februari 2019 10.26 uur | auteur: Robbert Oelp

Uit antwoord op vragen gesteld door de politieke partij Streekbelangen - omtrent de bouw van 16 appartementen 'De Admiraal' aan de Karel Doormanweg te Breukelen - blijkt dat de gemeente verrast was over de start van de bouwwerkzaamheden van het particuliere bouwinitiatief. Het plan dat jarenlang stil heeft gelegen is recent gestart. Op korte termijn zal er een informatieavond belegd worden voor omwonenden en zal een wijkbericht worden verstuurd.

Particulier initiatief
Gemeente Stichtse Vecht over het project: ' Het gaat om een particulier initiatief waarin de gemeente niet de planning kan bepalen. Het initiatief heeft jarenlang stilgelegen, dus er is recent geen gemeentelijke projectleider belast geweest met dit project. Sterker nog, bij de afronding van de verkeerspilot rondom Griftenstein (eenrichting), was niet duidelijk dat de ontwikkelaar op zo’n korte termijn zou starten met de bouw.'

Geen gehoor aan zorgen
Volgens Streekbelangen werd er geen gehoor gegeven aan de zorgen van bewoners en winkeliers. Volgens de gemeente is dat onjuist: ' Een informatiebijeenkomst staat op de planning. We hebben een bericht op social media geplaatst over de aanleg van de tijdelijke parkeerplaatsen. Daarnaast willen wij nog deze maand een wijkbericht uitdoen over de bouw en alles wat daarbij komt kijken.'

Planning
Uit de antwoorden van de gemeente blijkt dat de gemeente niet op de hoogte is van de planning en dat de communicatie gedurende het project wordt opgepakt: ' De communicatie over de bouw van de appartementen ligt primair bij de ontwikkelaar/bouwer. Wij zijn niet op de hoogte van de exacte werkplanning van de bouwer. In overleg met de bouwer wordt een wijkbericht opgesteld. De ontwikkelaar zal zijn bijdrage leveren aan de nog te houden informatiebijeenkomst. Ten aanzien van de definitieve inrichting van de openbare ruimte zal de gemeente het voortouw nemen. De winkeliers en omwonenden zullen wij op de gebruikelijke manier betrekken bij de planvorming.'

Communicatie
Volgens de gemeente heeft de ontwikkelaar omwonenden eerder geïnformeerd: 'Eind december heeft de ontwikkelaar de directe omgeving in een brief geïnformeerd over de bouwwerkzaamheden. Begin februari heeft de ontwikkelaar de directe omgeving geïnformeerd over een bouwkundige vooropname.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES