Stedin gaat verder met bomenkap onder hoogspanningsleidingen Park Maarssenbroek

dinsdag 26 februari 2019 15.13 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 26 februari 2019 15.20 uur | auteur: Robbert Oelp

Vanaf 4 maart gaat Stedin verder met het kappen van de bomen die onder de hoogspanningsleidingen staan in park Maarssenbroek. Vanwege de veiligheid zijn er bij Fazantenkamp en Valkenkamp maatregelen nodig. Eind januari zijn enkele bomen bij Valkenkamp verwijderd. De bomen onder de hoogspanningsleidingen ter hoogte van Fazantenkamp volgen nu. De gemeente gaat de vrijgekomen ruimte inplanten met boomsoorten die voor hakhoutbos geschikt zijn. Inwoners gaven eerder aan niet blij te zijn met de keuze en vrezen nog steeds voor een kaalslag van het park. Zij vinden de maatregel te rigoureus en stellen dat Stedin 'buiten de lijntjes kleurt.'

Aanleiding bomenkap
Stedin beheert de hoogspanningsleidingen namens Tennet, de eigenaar van het hoogspanningsnet. Jaarlijks controleren zij per locatie of er een veilige afstand is tussen de hoogspanningsleidingen en de bomen. In juni 2018 vatten te hoge bomen vlam in het park bij Boomstede. Stroom kon overspringen van een, door de hitte laaghangende, leiding naar een te hoge boomtop. Voor de veiligheid is het van belang dat er voldoende afstand is tussen de bomen en het hoogspanningsnet. De gemeente heeft in haar beheerplan opgenomen dat de hoge bomen in het gedeelte onder het hoogspanningsnet worden vernieuwd naar hakhoutbeplanting.

Hakhout in park Maarssenbroek
Hakhout is een bosvorm die tot de eerste helft van de vorige eeuw heel veel werd toegepast. Toen leverde dit bostype veel nuttige producten op, zoals bouwhout, palen en brandhout. Tegenwoordig worden veel bossen die voor hakhout bedoeld zijn in stand gehouden vanwege de hoge natuurwaarden. Hakhout wordt eens in de 4 tot 8 jaar tot op ongeveer kniehoogte afgezaagd. Zo wordt het risico van te hoge bomen onder de hoogspanningsleidingen vermeden.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES