Ambulant begeleider Karin Miltenburg is Wijk-GGZ’er in Gemeente Stichtse Vecht

woensdag 27 februari 2019 10.43 uur | laatst gewijzigd: woensdag 27 februari 2019 11.24 uur | auteur: impegno

Mensen met psychosociale problematiek moeten steeds langer zelfstandig wonen. Hierdoor nemen de signalen van inwoners met verward gedrag toe. Buren maken zich zorgen over mensen in hun omgeving en soms is er sprake van overlast.

De gemeente Stichtse Vecht wil dit effectief aanpakken en zet daarom als pilot in Maarssenbroek een Wijk GGZ-er in. Karin Miltenburg, ambulant begeleider bij impegno, vervult deze functie sinds 15 februari 2019.

De wijk-ggz’er werkt op het snijvlak van veiligheid, zorg en ondersteuning en verbindt deze domeinen, om maatwerk mogelijk te maken. Karin kent de huisarts, heeft contact met (bijvoorbeeld) de supermarkteigenaar en legt lijntjes met politie en woningbouwcorporatie. In een vroeg stadium bepaalt de wijk-ggz’er samen met het sociaal team van de gemeente en (zorg)ketenpartners Altrecht, Kwintes en Handje Helpen, welke aanpak en zorg of ondersteuning het beste bij iemand past. Binnen deze samenwerking staat de wil om het samen te doen, van elkaar te leren en mensen de best mogelijke hulp te kunnen bieden, voorop.

Over impegno
Impegno biedt tijdelijke zorg aan mensen met psychische problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen. Impegno is flexibel, laagdrempelig en werkt ambulant. De medewerkers komen naar de cliënt toe en laten niet snel los. Impegno levert diensten in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland. 

Bij de foto: “Karin Miltenburg van impegno is Wijk GGZ’er in Maarssenbroek.”

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES