College wil investeringsbudget beschikbaar stellen voor drie sportparken

donderdag 28 februari 2019 12.52 uur | laatst gewijzigd: donderdag 28 februari 2019 13.01 uur | auteur: Robbert Oelp

Het college van B&W wil een investeringsbudget beschikbaar stellen voor het moderniseren van drie sportparken in 2019. Het gaat per saldo om een bedrag van € 202.000. Het gaat om de sportparken van OSM'75, LT Kockengen en de Blauwe Reiger. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Het college B&W in een raadsvoorstel: 'Sportaccommodaties vormen de basis voor het voeren van effectieve sportbeleid. Daarom is het belangrijk om continue te investeren in geschikte en moderne buitensportaccommodaties. Voor het verbeteren van de voorzieningen van de verenigingen VV OSM’75 (realisatie kunstgrasveld), LTKockengen en De Blauwe Reiger (LED-verlichting aanbrengen) zijn er aanvragen ontvangen om bij te dragen conform het reguliere sportbeleid (1/3e van de investeringskosten). Deze middelen dienen uit de reserve Groot onderhoud buitensportparken te worden gedekt, aangezien de reguliere exploitatiebudgetten ook volledig worden besteed. Het gaat per saldo om een onttrekking van € 202.000.'

Het voorstel wordt in de commissie Sociaal Domein van 12 maart aanstaande besproken.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES