Raadsvergadering 5 maart: Akkoord voor bestemmingsplan Bisonspoor - benoeming wethouder - aanpassingen collegewerkprogramma aangenomen

woensdag 06 maart 2019 13.35 uur | laatst gewijzigd: woensdag 06 maart 2019 12.38 uur | auteur: Robbert Oelp

Tijdens de raadsvergadering van 5 maart jongstleden gaf de raad groen licht voor het bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor. De weg is vrij voor de bouw van 360 woningen op de plek van de parkeergarages P2 en P3 bij het winkelcentrum. Naast het groene licht voor het bestemmingsplan werden de aanpassingen in het collegewerkprogramma aangenomen en werd de nieuwe wethouder Maarten van Dijk (PvdA) en het nieuwe raadslid Douwe van der Wal (PvdA) geïnstalleerd.

Bouwhoogte Bisonspoor
De gemeenteraad heeft besloten dat het wooncomplex bij Bisonspoor hoogte-accenten kan krijgen van 70 meter. Het amendement van Lokaal Liberaal, PVV en Stichts Appèl om de hoogte te beperken tot 40 meter kreeg geen meerderheid. Een motie van VVD, CDA, PvdA en Streekbelangen om de omwonenden te betrekken bij de vormgeving van het gebouw werd wel aangenomen.

PvdA in college
Maarten van dijk (PvdA) is gekozen tot nieuwe wethouder, Douwe van der Wal volgt hem op als raadslid. Het College Werkprogramma (CWP) dat vorig jaar is vastgesteld op basis van de coalitie van VVD, Lokaal Liberaal, GroenLinks en CDA is hierop aangepast. De PvdA heeft een aantal wensen ingebracht over sociale woningbouw, stimulering naar werk voor uitkeringsgerechtigden en de kwaliteit van de openbare ruimte. De onderhandelingen met de andere drie partijen hebben geleid tot enkele aanvullingen van het CWP.

In Memoriam
In aanloop naar de vergadering stond de raad stil bij de onlangs overleden oud VVD-raadslid van de voormalige gemeente Maarssen. Waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt sprak een in memoriam uit. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES