Gemeentelijk budget Bisonspoor naar verwachting ontoereikend

donderdag 07 maart 2019 08.25 uur | laatst gewijzigd: donderdag 07 maart 2019 07.29 uur | auteur: Robbert Oelp

De gemeente Stichtse Vecht heeft eerder deze week aanvullende financiële afspraken gemaakt met Maatschappij Doelenstraat BV over de kosten van de openbare ruimte en infrastructuur rondom Bisonspoor. Eerder heeft de gemeenteraad hier 3,7 miljoen voor gereserveerd. De gemeente verwacht dat dit budget ten behoeve van bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor ontoereikend is: 'Naar verwachting leiden tot nu gemaakte meerkosten ertoe dat het beschikbaar budget ontoereikend kan zijn.' Op de locatie P2 en P3 worden maximaal 360 woningen, 100 zorgwoningen en een politiedistrictskantoor gerealiseerd. Van de 360 woningen is het aandeel sociaal 21 %.

De gemeenteraad van Stichtse Vecht stemde deze week in met het bestemmingsplan P2 en P3. Het maken van aanvullende afspraken was volgens de gemeente noodzakelijk: 'Onder meer door de realisatie van de beoogde ontwikkeling op de locatie P2 en P3 waren aanvullende (financiële) afspraken nodig om de ontsluiting van deze ontwikkelingen te kunnen realiseren. Als gevolg van toename van het verkeer op de Safariweg door de hoeveelheid extra woningen, gaat het mogelijk om aanpassingen aan de infrastructuur en mogelijk ook de openbare ruimte.'

Op 5 maart heeft het college ingestemd met een overeenkomst die onderdeel vorm van de op 8 februari gesloten samenwerkingsoverkomst met Maatschappij Doelstraat BV: 'Hierin staat hoe de economische haalbaarheid rondom de aanpassing de openbare ruimte / infrastructuur vastgelegd is. Het gemeentelijke aandeel hiervan komt ten laste van het eerder door de raad beschikbaar gestelde bedrag van 3,7 miljoen euro voor de aanpassing van de openbare ruimte.'

De gemeente sluit niet uit dat het door de raad beschikbare budget ontoereikend zal zijn: 'Naar verwachting leiden tot nu gemaakte meerkosten ertoe dat het beschikbaar budget ontoereikend kan zijn. Deze meerkosten houden grotendeels verband met de aanpassing van de kruising ter ontsluiting van de nieuwe parkeergarage. Voorts is sprake van frictie- en verplaatsingskosten bij noodzakelijke tussentijdse aanpassing van de openbare ruimte. Meeruitgaven worden in eerste instantie binnen het project gesaldeerd, maar als blijkt dat dit zal leiden tot overschrijding van het budget, zullen wij de raad een voorstel voor ophoging van het budget voorleggen.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES