Raad0346 - Commissies en op bezoek bij Kockengen Waterproof

maandag 11 maart 2019 19.20 uur | laatst gewijzigd: maandag 11 maart 2019 18.23 uur | auteur: Robbert Oelp

Op dinsdag 12 maart staan de commissie Fysiek domein en de commissie sociaal domein op de agenda. Aanstaande zaterdag brengen de raadsleden een bezoek aan Kockengen in het kader van Kockengen waterproof.

Commissie Fysiek domein
In de commissie Fysiek domein wordt er verder gesproken over: burgerinitiatief: Atlantische buurt, zij zitten aan tafel en praten mee over dit agendapunt. Maar er staat meer op het programma zoals: de gemeentelijke aankoop van het perceel Dr. Plesmanlaan 446 in Maarssen. Bestemmingsplan Zogwetering (1 inspreker) en de aanbesteding van een nieuwe applicatie t.b.v. het team Omgevingskwaliteit. De agenda en de bijbehorende stukken zijn te bereiken via deze link.

Commissie Sociaal domein
In de commissie Sociaal domein wordt er gesproken over: de verlenging Subsidieprogramma 2016-2019  m.b.t. sport, jeugd, gezondheid en welzijn. En over de Investerings bijdragen buitensportaccommodaties 2019. Om een goed sportbeleid te kunnen voeren wordt geïnvesteerd in geschikte en moderne buitensportaccommodaties. Hiervoor kunnen de sportclubs een bijdrage aanvragen. De bijdragen komen uit de reserve groot onderhoud buitensportparken omdat de reguliere exploitatiebudgetten al zijn besteed. De agenda en de bijbehorende stukken zijn te bereiken via deze link. 
 
Locatie en tijden
Gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen 
Dinsdag 12 maart, 19:30 uur

Werkbezoek aan Kockengen Waterproof
Op zaterdag 16 maart brengen de raadsleden een werkbezoek aan Kockengen Waterproof. Onderdeel van het programma Kockengen Waterproof is het gemeentelijke project voor het ophogen van de wegen, paden en het groen en het ophogen en vernieuwen van de riolering. In een periode van tien jaar worden alle wijken van Kockengen aangepakt. Er zal een rondgang worden gemaakt door Kockengen om de Fases 3, 4 en 5 te bekijken. Bij de rondgang zijn naast de vertegenwoordigers van de gemeente, ook vertegenwoordigers van de aannemer aanwezig. Er is ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES